Menu top

Akademia Sądownicza Chorwacji (Judicial Academy of Croatia)


 

Akademia Sądownicza Chorwacji (www.pak.hr) została założona w 2004 roku jako instytucja w Ministerstwie Sprawiedliwości powołana do kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości. Uzyskała status niezależnej instytucji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości z wejściem w życie ustawy o Akademii Sądowniczej w dniu 1 stycznia 2010 roku.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury współpracuje z Akademią Sądowniczą Chorwacji od kwietnia 2011 roku.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:23
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:23
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 13:56
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko