Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


HUDOC - baza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

HUDOC jest portalem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, rozbudowanym i przyjaznym użytkownikom system informacji. Portal ten umożliwia darmowy dostęp online do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Komitetu Ministrów. Wyroki, decyzje, raporty komunikacyjne, rezolucje oraz raporty tych instytucji znajdują się w bazie danych, a dostęp do nich uzyskać można poprzez ekran zaawansowanego wyszukiwania. Duża część dokumentów jest dostępna w obu jędzykach urzędowych Rady Europy czyli języku angielskim i francuskim. Część orzecznictwa ETPC jest także dostępna w innych językach, m.in. po polsku.

 

Celem najbardziej efektywnego wykorzystania bazy danych jako narzędzia wyszukiwania informacji, portal jest regularnie aktualizowany.

https://hudoc.echr.coe.int/eng

 

Przewodnik  w języku angielskim dotyczący posługiwania się portalem HUDOC

https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_ENG.PDF

 

 

 

Data publikacji: 
2013-08-14 16:21
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:21
Ostatnia zmiana: 
2020-07-10 09:16
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka