Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Rada Europy

Rada Europy (Council of Europe), założona w 1949 roku, jest najstarszą organizacją polityczną na kontynencie. Obecnie skupia 47 państw. Rada Europy jest odrębna od Unii Europejskiej złożonej z 27 państw, jednak żadne państwo nie zostało członkiem Unii, jeśli wcześniej nie należało do Rady Europy. Rada Europy ma siedzibę w Strasburgu, w północno-wschodniej Francji. Jej celem jest ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw, oraz promocja świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.

Od 1989 roku główne zadania Rady Europy to:

  • działanie jako ostoja demokracji i strażnik praw człowieka w postkomunistycznych, demokratycznych państwach Europy,
  • pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, wprowadzanych równolegle do reform gospodarczych,
  • przekazywanie wiedzy w dziedzinach takich jak prawa człowieka, demokracja lokalna, edukacja, kultura i środowisko.
Data publikacji: 
2013-08-14 16:10
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:10
Ostatnia zmiana: 
2013-09-05 10:51
Autor zmiany: 
admin