Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) to niezależna agencja Unii Eruopejskiej, ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku z siedzibą w Wiedniu. .

FRA doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, przede wszystkim w następujących dziedzinach: dyskryminacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, rasizm i ksenofobia, ochrona danych, prawa ofiar przestępstw i prawa dzieci.

Agencja ma na celu propagowanie praw podstawowych i ich skuteczniejszą ochronę w całej UE. W tym celu Agencja przeprowadza konsultacje i współpracuje ze swoimi partnerami: gromadząc i analizując informacje i dane uzyskane w wyniku badań społeczno-prawnych, zapewniając pomoc i specjalistyczne porady oraz informując społeczeństwo o prawach podstawowych.

 

Agencja Praw Podstawowych przedstawia na swojej stronie internetowej wiele orpacowań i raportów dotczyczących ochrony praw człowika w Europie, w tym stosowania Karty Praw Podstawoych UE. 

https://fra.europa.eu/en

Data publikacji: 
2013-08-14 16:08
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:08
Ostatnia zmiana: 
2020-07-03 12:03
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka