Menu top

HELP - szkolenie nt. praw człowieka

HELP jest programem Rady Europy umożliwiającym dostęp do narzędzi i materiałów na temat Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które mogą być wykorzystane w trakcie kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:04
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:04
Ostatnia zmiana: 
2013-09-05 10:55
Autor zmiany: 
admin