Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Egzamin sędziowski 2024 - część pisemna

W dniach 9 - 10 kwietnia 2024 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczął się pierwszy etap egzaminu sędziowskiego. Część pisemna egzaminu odbyła się w Hotelu Metropolo Krakow by Golden Tulip w Krakowie. Do egzaminu przystąpiły 263 osoby spośród 266 osób dopuszczonych, w tym 194 aplikantów XII rocznika aplikacji sędziowskiej, 51 aplikantów III rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz 18 aplikantów z poprzednich roczników. Pierwsza część egzaminu pisemnego, polegała na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej. Zdający sporządzali uzasadnienie na formularzu. Przedmiotem sprawy było rozstrzygnięcie odpowiedzialności oskarżonego stojącego pod zarzutami popełnienia dwóch przestępstw z art. 244 kk oraz art. 224 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

W drugim dniu egzaminowani sporządzali natomiast projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej. Sprawa dotyczyła powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego.

Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów.

 

prokurator dr Piotr Kosmaty

Rzecznik Prasowy KSSiP

rozpoczęcie egzaminu powitanie zdających przez zastępcę Dyrektorasala egzaminacyjna przed rozpoczęciem egzaminu

 

 

Data: 
czwartek, Kwiecień 11, 2024
Data publikacji: 
2024-04-11 13:17
Data wytworzenia: 
2024-04-11 13:15
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2024-04-12 08:10
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski