Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską

W dniu 25 maja 2022 r. w Hali EXPO w Krakowie Krajowa Szkoła Sądownictwa
i Prokuratury przeprowadziła jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską, do którego przystąpiło 501 kandydatów, rywalizujących o 50 miejsc. Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczył  
dr Dariusz Stachurski sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Na rozwiązanie testu konkursowego, składającego się ze 150 pytań, kandydaci mieli 150 minut. Test sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

  1. prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
  2. prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;
  3. postępowania cywilnego;
  4. prawa pracy;
  5. prawa gospodarczego publicznego i prywatnego;
  6. prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń;
  7. postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia;
  8. prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego;
  9. prawa międzynarodowego publicznego - prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka;
  10. ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

Każde pytanie testowe zawierało trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.

 

 

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z – ca Rzecznika Prasowego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
czwartek, Maj 26, 2022
Data publikacji: 
2022-05-26 13:41
Data wytworzenia: 
2022-05-26 13:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2022-05-30 09:12
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński