Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Pierwszy etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

W dniu 20 października 2021 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo – Kongresowego EXPO w Krakowie odbył się pierwszy etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską do którego przystąpiło 1514 kandydatów, ubiegających się o 250 miejsc.

Pierwszy etap konkursu przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczyła dr Anna Dumas – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Na rozwiązanie testu konkursowego, składającego się ze 150 pytań, kandydaci mieli 150 minut. Test sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

  1. prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
  2. prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;
  3. postępowania cywilnego;
  4. prawa pracy;
  5. prawa gospodarczego publicznego i prywatnego;
  6. prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń;
  7. postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia;
  8. prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego;
  9. prawa międzynarodowego publicznego - prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka;
  10. ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

Każde pytanie testowe zawierało trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.

Konkurs przeprowadzono w dwóch halach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z- ca Rzecznika Prasowego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

Data publikacji: 
2021-10-21 10:59
Data wytworzenia: 
2021-10-21 11:00
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-21 11:42
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski