Język strony

Menu top

I etap konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Dnia 5 listopada 2019 r. w hali EXPO w Krakowie odbył się I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 100 miejsc na  aplikację sędziowską oraz limit 80 miejsc na aplikację prokuratorską.

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

  1. testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa,
  2. pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresu właściwych norm prawnych.

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. W jej skład wchodzi 12 członków – sędziów i prokuratorów. Przewodniczącym komisji jest sędzia Mieczysław Potejko – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

Do testu konkursowego przystąpiło 1765 kandydatów.

Na jego rozwiązanie kandydaci mieli 150 minut. Test składał się ze 150 pytań.  

Test sprawdza wiedzę z następujących dziedzin:

1) prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa,

2) prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym,

3) postępowania cywilnego,

4) prawa pracy,

5) prawa gospodarczego publicznego i prywatnego,

6) prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń,

7) postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia,

8) prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego,

9) prawa międzynarodowego publicznego – prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka,

10) ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

Każde pytanie testowe zawiera trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.

Do drugiego etapu konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, stosowanie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 r. w Krakowie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
środa, Listopad 6, 2019
Data publikacji: 
2019-11-06 09:15
Data wytworzenia: 
2019-11-06 09:17
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk