Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ruszyła rekrutacja do międzynarodowego konkursu wiedzy prawniczej THEMIS!

THEMIS jest prestiżowym międzynarodowym konkursem prawniczym zbliżonym w organizacji i przebiegu do tzw. moot court's. Od 2010 r. Konkurs jest organizowany przez EJTN i stanowi jedną z flagowych aktywności adresowanych do aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, zainteresowanych prawem europejskim i międzynarodowym. .

Udział w nim biorą drużyny składające się z 3 aplikantów i opiekuna (tutor). Ma on na celu promowanie forum dyskusji na tematy związane z prawem europejskim i międzynarodowym, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz zachęcanie do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i komunikacji;

Konkurs obejmuje:

1) Przygotowanie pracy pisemnej (20 stron) na 4 tygodnie przed pierwszym dniem półfinału (najpóźniej w tej dacie praca musi zostać przesłana do EJTN; pracę przygotowuje cały zespół, a nie każdy aplikant z osobna);

2) 30 minut prezentacji podczas półfinału;

3) Udzieleni odpowiedzi na pytania zadawane przez pozostałe zespoły (ok. 30 minut);

4) Dyskusja z jury (ok. 45 minut).

W tym roku THEMIS odbędzie się w następujący kategoriach i miejscach:

Semi-Final A: EU and European Criminal Procedural Law: 13-17 maja– Budapeszt,

Semi-Final B: EU and European Administrative Law: 1-5 lipca – Utrecht,

Semi-Final C: EU and European Civil Procedural Law: 24-27 czerwca – Rzym

Semi-Final D: Judicial Ethics and Professional Conduct: 15-19 lipca – Trewir

Wielki Finał w 2024 roku odbędzie się w Neapolu!

Film promujący Konkurs dostępny jest na kanale EJTN pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=e_rsylXEwvs&t=19s

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO KONKURSU?

Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 3 marca 2024 roku. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na adres [email protected] lub [email protected]. Treść e-maila powinna zawierać imiona i nazwiska uczestników, kontakt e-mail do każdego uczestnika, numer telefonu komórkowego oraz wskazanie, w którym półfinale drużyna chciałaby wziąć udział. Wymagana jest znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;

Serdecznie zachęcamy wszystkich aplikantów do zgłaszania swoich kandydatur do konkursu. Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne wszystkim chętnym uczestnikom.

sędzia Aleksandra Klimkowska

Zastępca Rzecznika Prasowego KSSiP

 

Data publikacji: 
2024-02-21 15:02
Data wytworzenia: 
2024-02-21 15:00
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2024-02-21 15:06
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki