Język strony

Menu top

II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 3 grudnia 2019 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa.

Do II etapu konkursu przystąpiło 385 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 180 miejsc.

W tym etapie kandydaci sporządzali pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu trzech zadań: z prawa publicznego, prywatnego oraz karnego. Rozwiązując kazusy kandydaci muszą wykazać się umiejętnościami dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresu właściwych norm prawnych. Na sporządzenie pracy pisemnej kandydaci mieli 180 minut.

W trakcie pracy pisemnej kandydaci korzystali wyłącznie z aktów prawnych udostępnionych przez komisję konkursową. Oceny każdej pracy pisemnej dokonają niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawi ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za poszczególne zadanie i sporządzi pisemne uzasadnienie oceny. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej.

O miejscu na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów w konkursie. Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu nie później niż 3 stycznia 2020 r. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły. 

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w marcu  2020 r.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
środa, Grudzień 4, 2019
Data publikacji: 
2019-12-04 11:55
Data wytworzenia: 
2019-12-04 11:58
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-12-04 12:38
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk