Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Finał XXIV Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

W dniach 22-24 czerwca 2022  roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXIV edycji Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka. Turniej został zorganizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. XXIV Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka został objęty honorowym patronatem  Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego.

W finale turnieju udział wzięło dziesięciu finalistów, którzy zmierzyli się z się testem wiedzy z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej, a także na podstawie akt postępowania przygotowawczego sporządzali projekt postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłego. W drugim dniu, zadaniem uczestników było wykonanie oględzin miejsca zdarzenia, ujawnienia zwłok w garażu.

Zwycięzców turnieju wyłoniło jury w składzie: przewodniczący dr Grzegorz Ocieczek – prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Adam Zbieranek – dyrektor Biura Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej, Dariusz Dryjas – Prokurator Okręgowy w Kielcach, Jarosław Malinowski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej, dr Karol Borchólski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce del. do Prokuratury Krajowej.

W uroczystości ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród udział wzięli m.in. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Dariusz Pawłyszcze, prokurator Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej  dr hab. Czesław Kłak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie Krzysztof Pijaj, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Aleksander Gut

Laureatami Turnieju zostali:

I miejsce – Kacper Wysowski -  aplikant XI rocznika aplikacji prokuratorskiej

II miejsce –  Robert Piwnicki - absolwent X rocznika aplikacji prokuratorskiej

III miejsce –  Agnieszka Pena – aplikantka XI rocznika aplikacji prokuratorskiej

Nadto Jury przyznało nagrody rzeczowe za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań Turnieju:

-  za osiągnięcie najwyższego wyniku w rozwiązaniu testu - Kacprowi Wysowskiemu,

- za najlepsze opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii - powołaniu biegłego - Robertowi Piwnickiemu,

- za najlepiej przeprowadzoną czynność kryminalistyczno-procesową polegającą na oględzinach miejsca zdarzenia - Kacprowi Wysowskiemu.

Nagrody w konkursie wręczył Prokurator Krajowy Dariusz Barski, który w swoim wystąpieniu wskazał, że Turniej zapoczątkowany ponad 20 lat temu przez ówczesnego Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie Pana Aleksandra Głazka, niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem aplikantów, którzy pragną sprawdzić
i zaprezentować swoją wiedzę z zakresu kryminalistyki. Prokurator Krajowy podkreślił, że Turniej jest najpoważniejszym konkursem z zakresu wiedzy kryminalistycznej w Polsce. Prokurator Krajowy podziękował też Panu prof. IES dr hab. Dariuszowi Zubie Dyrektorowi Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz Panu sędziemu Dariuszowi Pawłyszcze Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury za podtrzymanie tradycji organizowania Turnieju. Turniej Wiedzy Kryminalistycznej, który jest Mu osobiście bardzo bliski, ponieważ przez wiele lat miał zaszczyt i przyjemność przewodniczyć pracom Jury turnieju, w tym przygotowywać zadania dla uczestników i oceniać wiedzę aplikantów.

Laureaci otrzymali m.in. nagrody finansowe ufundowane przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Pana Prokuratora Dariusza Barskiego, Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pana Prokuratora Przemysława Funioka oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Pana Sędziego Dariusza Pawłyszcze. 

dr Katarzyna Lenczowska – Soboń

Rzecznik KSSiP

Fotografie Jerzy Szot IES


 

 

Data publikacji: 
2022-06-28 15:21
Data wytworzenia: 
2022-06-28 15:19
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2022-06-29 13:54
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński