Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Udział zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły w konferencji naukowej

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Aktualne wyzwania legislacyjne”. Wydarzeniem tym zamknięto kolejną edycję Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji. Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Podkarpacki oraz Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji został prokurator dr hab. prof. UP Czesław Kłak,  zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W konferencji wziął udział m.in. dr hab. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, a także przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, sędziowie, prokuratorzy oraz nauczyciele i uczniowie podkarpackich szkół średnich zrzeszonych w działającej przy Wojewodzie Podkarpackim Podkarpackiej Szkole Wolności i Tolerancji.

W trakcie konferencji prokurator dr hab. prof. UP Czesław Kłak wygłosił referat nt. Legislacja specjalna, odnosząc się m.in. do prawno-karnej ochrony małoletniego przed przestępstwem groomingu.

 

prokurator dr Piotr Kosmaty

zastępca Rzecznika Prasowego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data publikacji: 
2022-06-24 13:33
Data wytworzenia: 
2022-06-24 13:30
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2022-06-24 13:33
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski