Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Drugi etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2021 r.

Dnia 17 listopada 2021 r. w siedzibie krakowskiego Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Do drugiego etapu konkursu przystąpiło 508 kandydatów, ubiegających się łącznie o 250 miejsc na obu aplikacjach, stosownie do limitu wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Podczas tego etapu konkursu kandydaci sporządzali pracę pisemną sprawdzającą umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresu właściwych norm prawnych. Czas przeznaczony w ramach pracy pisemnej na rozwiązanie trzech zadań, po jednym z zakresu prawa publicznego, prywatnego i karnego, wynosił 180 minut. W trakcie sporządzania pracy pisemnej kandydaci korzystali wyłącznie z wyciągów z aktów prawnych udostępnionych przez komisję konkursową.

Oceny każdej pracy pisemnej dokonają, uwzględniając opis kryteriów jej oceny, niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej, z których każdy wystawi ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za poszczególne zadanie i sporządzi pisemne uzasadnienie oceny. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez obu członków komisji.

Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu nie później niż 17 grudnia 2021 r., przedstawiając Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury listę kwalifikacyjną na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły. 

O miejscu na liście kwalifikacyjnej zadecyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów w konkursie. W przypadku, gdy 2 lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wszyscy ci kandydaci zostaną umieszczeni na jednym miejscu listy kwalifikacyjnej.

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w dniu 31 stycznia 2022 r.


 

Galeria: 
Data publikacji: 
2021-11-18 12:18
Data wytworzenia: 
2021-11-18 12:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-11-18 12:48
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński