Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Współpraca Krajowej Szkoły z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych

W dniu 15 stycznia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych zamierzeń w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla kadr sądownictwa i prokuratury, aplikantów Krajowej Szkoły  oraz doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, nadzorców i zarządców. Porozumienie określa szczegółowy zakres i zasady współpracy  w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, a także promowania jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk w tym zakresie (link do treści porozumienia).

Efektem porozumienia jest zawarcie w dniu 24 stycznia 2020 r. umowy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora ds. Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej sędziego Adama Czerwińskiego oraz Krajową Izba Doradców Restrukturyzacyjnych reprezentowaną przez Dziekana Jerzego Sławka, na podstawie której Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych weźmie udział w projekcie szkoleniowym pt.  „Transgraniczne postępowanie upadłościowe: interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015”.  

Celem projektu jest przyczynienie się do usprawnienia postępowania upadłościowego w sprawach transgranicznych poprzez wzmocnienie świadomości sędziów w zakresie możliwości praktycznego i skutecznego stosowania przepisów zmienionego Rozporządzenia UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, a także poprawa współpracy sądowej i stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych pomiędzy sędziami i praktykami prawa upadłościowego poprzez stymulację wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu transgranicznego postępowania upadłościowego. W ramach projektu przewidziano organizację w 2020 r. dwóch seminariów w Paryżu i w Brukseli, opracowanie przez komitet naukowy projektu kart tematycznych dotyczących procedur transgranicznych oraz praktycznego przewodnika w zakresie upadłości międzynarodowej. 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu „Justice” (2014–2020) Unii Europejskiej
i zarządzany przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa) przy udziale pozostałych partnerów projektu tj. KSSIP, IGO-IFJ (Belgijski Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), Escuela Judicial (Hiszpańska Szkoła Kształcenia Sędziów) oraz CNAJMJ (Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires - Krajowa Rada Syndyków i Kuratorów Sądowych we Francji).  Koordynatorem i zarazem członkiem komitetu zarządzającego projektem jest kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka.

Zgodnie z treścią umowy, po zakończeniu szkoleń realizowanych w ramach projektu,  KSSIP i KIDR rozważą wspólnie możliwość zbadania potrzeb szkoleniowych oraz zorganizowania szkolenia krajowego dotyczącego międzynarodowego postępowania upadłościowego dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziów oraz doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, zarządców i nadzorów.

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2020-01-30 11:01
Data wytworzenia: 
2020-01-30 11:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński