Menu top

AIAKOS 2019 – aplikanci z 11 krajów Europy z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 18-22 listopada 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z 9 krajów Unii Europejskiej, a także, po raz pierwszy aplikantów z Albanii i Serbii w ramach programu wymiany AIAKOS 2019, realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) i Krajową Szkołę. W tegorocznej jesiennej edycji uczestniczyło 42 aplikantów z zagranicy oraz 5 aplikantów z Krajowej Szkoły.

W trakcie wymiany aplikanci zapoznawali się z praktycznymi aspektami wykonywania w Polsce zawodu sędziego i prokuratora, m.in. uczestnicząc w rozprawach sądowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Ponadto aplikanci mieli okazję odwiedzić Areszt Śledczy w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Program AIAKOS jest realizowany w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network). Jego adresatami są aplikanci sędziowscy i prokuratorscy, a także nowo mianowani sędziowie i prokuratorzy z państw Unii Europejskiej. Podczas kilkudniowego stażu grupowego jego uczestnicy goszczą w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Celem programu jest rozwój międzynarodowej współpracy sądowej między przyszłymi sędziami i prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej, budowa wzajemnego wsparcia i zaufania w uznawaniu decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości, wzmocnienie europejskiej kultury sądownictwa, a także poznawanie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji w zastosowaniu instrumentów prawnych Unii Europejskiej. Istotne jest również podnoszenie przez uczestników programu  umiejętności językowych w zakresie swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Krajową Szkołę reprezentowali: sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej Anna Natorska-Michrowska, asystent sędziego Dariusz Szawurski-Radetz.

W 2019 r. w ramach programu AIAKOS Krajowa Szkoła gościła w sumie 60 aplikantów (młodych sędziów i prokuratorów oraz referendarzy i asystentów) z innych państw Unii Europejskiej i tylu też aplikantów (młodych sędziów i prokuratorów oraz referendarzy i asystentów) zostanie przez Krajową Szkołę skierowała do innych państw członkowskich UE. W 2020 r. Krajowa Szkoła planuje w sumie skierować i przyjąć ponad 160 aplikantów (młodych sędziów i prokuratorów oraz referendarzy i asystentów) w ramach programu AIAKOS.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
wtorek, Listopad 26, 2019
Data publikacji: 
2019-11-26 13:06
Data wytworzenia: 
2019-11-26 13:15
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-12-02 13:16
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz