Menu top

Szkolenie patronów koordynatorów aplikantów Krajowej Szkoły

W dniach 3-4 września 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem koło Serocka odbyła się druga tura szkolenia dla patronów koordynatorów aplikantów KSSiP.

W szkoleniu poprowadzonym przez wykładowców i przedstawiciela KSSiP uczestniczyli sędziowie i prokuratorzy pełniący funkcję patronów koordynatorów aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikantów aplikacji prokuratorskiej.

Przedmiotem szkolenia była współpraca patronów praktyk z patronami koordynatorami, sprawowanie patronatu nad aplikantami w świetle dotychczasowych doświadczeń patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz wnioski wypływające z analizy ankiet przesłanych przez patronów koordynatorów, patronów praktyk i aplikantów, a także współpraca patronów koordynatorów z Działami Praktyk i Spraw Aplikantów OAS i OAP KSSiP. Omówiona została też metodyka sprawowania patronatu nad aplikantami KSSiP podczas odbywania praktyk w sądach i prokuraturach, a także kryteria oceny aplikanta i zasady sporządzania opinii przez patrona praktyk.

Przeanalizowano także wybrane regulacje w aktach prawnych istotnych w toku sprawowania patronatu przez patronów koordynatorów, zasady funkcjonowania i strukturę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym KSSiP – istotne z punktu widzenia sprawowania patronatu i współpracy z Krajową Szkołą, prawa i obowiązki patrona koordynatora, prawa i obowiązki patrona praktyki – w tym sposób realizacji zaleceń KSSiP do praktyk.

W ramach szkolenia tzw. umiejętności miękkich wykładowca KSSiP z zakresu psychologii omówiła rolę patrona koordynatora w budowaniu relacji patron praktyki-aplikant, a także przybliżyła tematy takie jak: motywowanie, komunikacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Dział Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP we współpracy z Działem Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP.

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratry

Data: 
środa, Wrzesień 11, 2019
Data publikacji: 
2019-09-11 13:20
Data wytworzenia: 
2019-09-11 13:22
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk