Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.„Sukcesywne dostawy art. spożywczych (cz.1 – cz.10) na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywne dostawy art. spożywczych (cz. 1 – art. ogólnospożywcze, cz. 2 – pieczywo, cz. 3- ciasto, cz.4- nabiał, cz.5- mrożonki, cz.6- przetwory warzywno-owocowe, cz.7-  świeże owoce i warzywa, cz.8- ryby i przetwory rybne, cz.9- mięso i wędliny, cz.10- jaja) na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.40.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Świadczenie usług pocztowych oraz usług kurierskich dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.41.2017

 

Przetarg nieograniczony pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.38.2017

Przetarg nieograniczony pn.„Roboty malarskie i instalatorskie w budynku Szkoły i w budynku Domu Aplikantów KSSiP w Krakowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Roboty malarskie i instalatorskie w budynku Szkoły

i w budynku Domu Aplikantów KSSiP w Krakowie"

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.33.2017

 

 

Przetarg nieograniczony pn.Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Nr postępowania: BD-V.2611.34.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Przetarg nieograniczony pn.„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Komentarz do KK)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi wydawnicze i drukarskie  dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  (Komentarz do KK)”

 

nr postępowania: BD-V.2611.35.2017

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Nr postępowania: BD-V.2611.31.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 30 edycji dwudniowych szkoleń (24 edycje w Warszawie i 6 edycji w Poznaniu) z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zamówienie na usługi społeczne:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Warszawie w liczbie 30 edycji dla maksymalnie 870 osób – z zakresu cyberprzestępczości”

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP, które realizowane będą w OSUiWM w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.28.2017

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP, które realizowane będą w OSUiWM w Lublinie - z zakresu przestępczości podatkowej.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.27.2017

Strony