Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.22.2017

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego polegające na opracowaniu programu szkolenia wraz z konspektem oraz materiałów szkoleniowych o tematyce „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” dla prokuratorów, asesorów...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego polegające na opracowaniu programu szkolenia wraz z konspektem oraz materiałów szkoleniowych o tematyce „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” dla prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr OSU-VI.2610.5.1.2017 na świadczenie usług polegających na:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP dwudniowych warsztatów konsultacyjnych oraz 14 edycji dwudniowych szkoleń

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych warsztatów konsultacyjnych oraz 14 edycji dwudniowych szkoleń.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.21.2017

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.19.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez czterech Ekspertów Kluczowych, w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr OSU-VI.2610.4.1.2017 na świadczenie usług polegających na:

      a)    opracowaniu szczegółowego programu szkoleniowego dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

      b)    opracowaniu konspektu, materiałów szkoleniowych, studium przypadku (case study), pre-testu oraz post-testu dla grupy docelowej wymienionej w punkcie a;

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Termin wywieszenia: od dnia 20.06.2017 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości lokalowej użytkowej położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wraz z usługą odbioru zużytych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Lublinie i Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wraz z usługą odbioru zużytych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem”
 

 

Nr postępowania: BD-V.2611.20.2017

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.18.2017

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn."Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKI pt. „Kara łączna i wyrok łączny”)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKI pt. „Kara łączna i wyrok łączny”)”
 

 

Nr postępowania: BD-V.2611.17.2017

Strony