Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Komentarz do KK)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi wydawnicze i drukarskie  dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  (Komentarz do KK)”

 

nr postępowania: BD-V.2611.35.2017

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Nr postępowania: BD-V.2611.31.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 30 edycji dwudniowych szkoleń (24 edycje w Warszawie i 6 edycji w Poznaniu) z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zamówienie na usługi społeczne:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Warszawie w liczbie 30 edycji dla maksymalnie 870 osób – z zakresu cyberprzestępczości”

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP, które realizowane będą w OSUiWM w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.28.2017

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP, które realizowane będą w OSUiWM w Lublinie - z zakresu przestępczości podatkowej.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.27.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę 440 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do udziału w zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 440 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z długopisu metalowego, notesu klejonego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Zamówienie na usługi społeczne pod nazwą: „Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pod nazwą:

„Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Nr postępowania: BD-V.2611.30.2017

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

Zapytanie ofertowe na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

Zamówienie na usługi społeczne pod nazwą „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne: „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury  dwudniowych warsztatów konsultacyjnych oraz 4 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej"

Strony