Wydarzenia

Zgromadzenie Ogólne EJTN z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Warnie, przy udziale delegacji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, której przewodniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Sędziowie z Chin z wizytą w Krajowej Szkole

12 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie gościła sześcioosobowa delegacja z Pośredniego Sądu Ludowego Nr 2 w Pekinie, Rejonowego Sądu Ludowego Dongcheng w Pekinie, Rejonowego Sądu Ludowego Daxing w Pekinie oraz Rejonowego Sądu Ludowego Fangshan w Pekinie.

W skład delegacji chińskich sędziów weszli m.in. Prezes Pośredniego Sądu Ludowego Nr 2 w Pekinie Lu Guihua oraz Prezes Rejonowego Sądu Ludowego Dongcheng w Pekinie Zhao Jun.

Postępowanie dowodowe w sprawach o terroryzm- wspólne seminarium Krajowej Szkoły i EJTN

W dniach 28-29 maja 2018 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły  odbyło się międzynarodowe seminarium pn. „Gromadzenie i dopuszczalność dowodów w postępowaniach z zakresu zwalczania terroryzmu: wyzwania i najlepsze praktyki” (ang. Gathering and Admissibility of Evidence in Counter-Terrorism: Challenges and Best Practices) zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu EJTN Criminal Justice Training.

X Kolokwium Jagiellońskie z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się X Kolokwium Jagiellońskie pt. „O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym”, w którym uczestniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wizyta Dyrektora Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku

W dniu 10 maja 2018 r. w Białymstoku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

Spotkanie Dyrektora Krajowej Szkoły ze studentami prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

„Droga przez aplikację do służby sędziowskiej i prokuratorskiej”– to tytuł spotkania w dniu 9 maja 2018 r. w Lublinie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej ze studentami Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Krajową Szkołę reprezentowali również:  Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk oraz  Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz.

Dyrektor Krajowej Szkoły z wizytą w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

W dniu 9 maja 2018 r. w Lublinie Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie i Prokuraturze Regionalnej w Lublinie. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

Spotkanie Dyrektora Krajowej Szkoły z warszawskimi sędziami i prokuratorami

W dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym  w Warszawie i Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz  Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i  współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły z wizytą w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Katowicach Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński uczestniczyli w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - członków Koła Naukowego Prawa KUL wraz z opiekunem ks. dr hab. Tomaszem Barankiewiczem. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba.

Strony