Wydarzenia

Uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej 2018

- Służba prokuratorska, którą rozpoczniecie już niebawem jest niezwykle trudna, ale jestem przekonana, że w jej pełnieniu pomoże Wam wiedza i umiejętności praktyczne, które zdobywaliście przez ostatnie lata w Krajowej Szkole. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otwierając w dniu 13 grudnia 2018 r. w siedzibie  KSSiP w Krakowie uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów VI rocznika.

II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 11 grudnia 2018 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa pod przewodnictwem sędziego Rafała Dzyra.

Do II etapu konkursu przystąpiło 422 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 210 miejsc.

II edycja szkolenia dla prezesów i dyrektorów sądów rejonowych

W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończyła się tegoroczna edycja szkolenia dla prezesów i dyrektorów sądów rejonowych pt. „Zarządzanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości”. Szkolenie obejmowało 6 trzydniowych zjazdów (każdy liczył 16 godzin). W jego trakcie poruszano taką tematykę jak m.in. praktyka wystąpień medialnych, zarządzanie kryzysami i komunikacja kryzysowa, nadzór administracyjny nad sądami i zarządzanie zasobami ludzkimi. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 52 osoby.

Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych- uroczysta inauguracja

W dniu 30 listopada 2018 r.  na Uniwersytecie Wrocławskim w Sali Muzycznej Oratorium Marianum  odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych dla zawodowych kuratorów sądowych organizowanych we współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas inauguracji Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Adam Czerwiński.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 5 grudnia 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Krajową Szkołę reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów. W drugiej części spotkania zaprezentowano także bazę szkoleniową, w tym sale, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz Dom Aplikanta.  

 

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej VI rocznika

W dniu 30 listopada 2018 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VI rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 61 aplikantów.

Finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

W dniu 29 listopada 2018 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w Sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz Sądu.

Wizyta uczestników Programu Wymiany Wykładowców w ramach EJTN

W dniach 19-23 listopada  2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie i Lublinie dwóch wykładowców z krajów Unii Europejskiej w ramach Programu Wymiany Wykładowców organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN).

AIAKOS 2018 – 47 aplikantów z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 19-23 listopada 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z 10 krajów Unii Europejskiej w ramach programu wymiany AIAKOS, realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). W tegorocznej edycji uczestniczyło 47 aplikantów reprezentujących 10 państw Unii Europejskiej: Belgię, Bułgarię, Francję, Niemcy, Portugalię, Rumunię, Słowację, Włochy, Grecję oraz Polskę.

Wizyta Dyrektora Krajowej Szkoły w Szkole Policji w Katowicach

W dniu 20 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska gościła z wizytą w Szkole Policji w Katowicach, gdzie spotkała się z Komendantem insp. dr Rafałem Kochańczykiem.

Strony