Wydarzenia

Szkolenie dotyczące znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

       W dniach 19 – 21 lipca 2017 r. w Inwałdzie odbyło się szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania i wykonywania wybranych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Celem szkolenia zorganizowanego przez  Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz Krajowe Biuro ds.

Seminarium językowe dotyczące terminologii z zakresu cyberprzestępczości w Lublinie

W dniach 5-7 lipca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie odbyło się szkolenie językowe z zakresu terminologii prawniczej dotyczącej cyberprzestępczości („Language training on the vocabulary of cybercrime”).

W trwających trzy dni warsztatach uczestniczyło 37 sędziów i prokuratorów z 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej (m.in. Czech, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Słowenii, Włoch oraz Polski).

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nowej kadencji

W dniu 10 lipca 2017 r. w Krakowie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2017 r., w składzie:

Półfinał konkursu THEMIS- II miejsce drużyny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniach 3-6 lipca 2017 r. w Budapeszcie odbywał się półfinał konkursu THEMIS, organizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Sądownictwa (EJTN). 

Polska drużyna reprezentująca  Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w składzie:

- Paulina Korfanty- Pisana - aplikantka VII rocznika aplikacji sędziowskiej,

- Małgorzata Żmijewska - aplikantka VI rocznika aplikacji sędziowskiej,

- Radosław Skwira - aplikant VI rocznika aplikacji sędziowskiej,

- Artur Ozimek- opiekun aplikantów i wykładowca Krajowej Szkoły, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,

Zgromadzenie Ogólne EJTN

W dniach 22-23 czerwca 2017 r. na Malcie, przy udziale delegacji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, której przewodniczył Zastępca Dyrektora SSO Adam Czerwiński,  odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Zgromadzeniu przewodniczył sędzia Michael Mallia – Dyrektor Komisji Studiów Sądowych na Malcie, natomiast zgromadzonych powitali sędzia sądu apelacyjnego na Malcie David Scicluna oraz Sekretarz Generalny EJTN – sędzia Wojciech Postulski.

Dyrektor Krajowej Szkoły o zmianach dotyczących aplikacji sędziowskiej i asesury sądowej

 

Najistotniejsze zasady funkcjonowania aplikacji sędziowskiej i asesury sądowej po nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu 21 czerwca 2017 r.

 

"Przewlekłość postępowania sądowego”- międzynarodowa konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

          W dniu 23 czerwca 2017 r. w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Przewlekłość postępowania sądowego”. Wydarzenie  zorganizowane przez  Ministerstwo Sprawiedliwości objęte zostało patronatem honorowym m.in. przez Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatę Manowską.

W ramach programu Rady Europy „Edukacja w zakresie Praw Człowieka dla Prawników” w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Strasburgu odbyła się Konferencja Sieci HELP

W ramach programu Rady Europy „Edukacja w zakresie Praw Człowieka dla Prawników” w dniach 19-20 czerwca 2017 r. w Strasburgu odbyła się Konferencja Sieci HELP, która zgromadziła ponad 130 przedstawicieli krajowych instytucji szkolących sędziów i prokuratorów, jak i stowarzyszeń prawniczych z państw członkowskich Rady Europy.

Losowanie kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy uzyskali równą liczbę punktów na egzaminie sędziowskim

   W dniu 24 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przeprowadzono procedurę losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego. Losowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139).

Zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu dzisiejszym ( 21 czerwca 2017 r.) weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139), uchwalona przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r.

Strony