Wydarzenia

Wręczenie nominacji prokuratorskich i asesorskich dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 19 lipca  2018 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie, w tym dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 19 lipca 2018 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w zakład Działalność wydawnicza jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej.

Konferencja Sieci HELP w Strasburgu z udziałem przedstawiciela Krajowej Szkoły

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. w Strasburgu odbyła się konferencja w ramach Europejskiego Programu Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP) pt.: „Good Training for Good Judgments”, która zgromadziła przedstawicieli krajowych instytucji szkoleniowych i stowarzyszeń prawniczych z państw członkowskich Rady Europy.

Podczas konferencji Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej prokurator Rafał Nozdryn-Płotnicki.

Wizyta sędziów z Lipska w Krajowej Szkole

W dniu 26 czerwca 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę sędziów rejonowych i okręgowych z Lipska, Grimm oraz Torgau na czele z  Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Lipsku Kai Deusing. W spotkaniu uczestniczyła ponadto Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk – Woicka, Wiceprezes Mieczysław Potejko oraz Adrian Brzegowy - kierownik sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą. Gościom przedstawiono drogę dojścia do służby sędziowskiej, w tym zasadniczy jej etap w  postaci szkolenia wstępnego.

Dyrektor KSSiP w Sądzie Apelacyjnym i Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

W dniu 21 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym i w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

Zgromadzenie Ogólne EJTN z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Warnie, przy udziale delegacji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, której przewodniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Sędziowie z Chin z wizytą w Krajowej Szkole

12 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie gościła sześcioosobowa delegacja z Pośredniego Sądu Ludowego Nr 2 w Pekinie, Rejonowego Sądu Ludowego Dongcheng w Pekinie, Rejonowego Sądu Ludowego Daxing w Pekinie oraz Rejonowego Sądu Ludowego Fangshan w Pekinie.

W skład delegacji chińskich sędziów weszli m.in. Prezes Pośredniego Sądu Ludowego Nr 2 w Pekinie Lu Guihua oraz Prezes Rejonowego Sądu Ludowego Dongcheng w Pekinie Zhao Jun.

Postępowanie dowodowe w sprawach o terroryzm - wspólne seminarium KSSiP i EJTN

W dniach 28-29 maja 2018 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły  odbyło się międzynarodowe seminarium pn. „Gromadzenie i dopuszczalność dowodów w postępowaniach z zakresu zwalczania terroryzmu: wyzwania i najlepsze praktyki” (ang. Gathering and Admissibility of Evidence in Counter-Terrorism: Challenges and Best Practices) zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu EJTN Criminal Justice Training.

X Kolokwium Jagiellońskie z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

W dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się X Kolokwium Jagiellońskie pt. „O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym”, w którym uczestniczyła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska. Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wizyta Dyrektora Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku

W dniu 10 maja 2018 r. w Białymstoku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

Strony