Wydarzenia

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury IV kadencji

W dniu 14 lutego 2018 r. w Krakowie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej IV kadencji, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2017 r. w składzie:

1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

- dr hab. Małgorzata Manowska

2. Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- dr hab. Joanna Lemańska

3. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:

- Dagmara Pawełczyk-Woicka – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Dyrektor Krajowej Szkoły na konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska wzięła udział w odbywającej się w dniach 5-6 lutego 2018 r. w Popowie k. Warszawy konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych. W konferencji uczestniczyli Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr_Marcin Warchoł i sędzia Łukasz Piebiak.

Wykład Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej RP w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W ramach współpracy pomiędzy Prokuratorią Generalną Rzeczpospolitej Polskiej a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w dniu  5 lutego 2018 r., Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP- Marek Miller wygłosił wykład dla aplikantów  VII rocznika aplikacji sędziowskiej, w trakcie którego przybliżył zagadnienia związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, reaktywacją spółek oraz ochroną interesów Skarbu Państwa i jednostek państwowych w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

dr Piotr Kosmaty

prokurator

Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły dla Rzeczpospolitej

- W 2017 roku zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost liczby chętnych na aplikacje specjalistyczne. Były to 2162 osoby, podczas gdy w zeszłym roku było to 1710 osób. Wydaje się zatem, że nowy model aplikacji spotkał się z przychylnym przyjęciem przez absolwentów wydziałów prawa. Uważam, że do wzrostu liczby chętnych na aplikacje przyczyniło się także wprowadzenie instytucji asesury sądowej.

Nowe programy aplikacji

W związku ze zmianą ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadzającą nowy model szkolenia wstępnego aplikantów (likwidacja aplikacji ogólnej), Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska ustaliła nowe programy aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Program wymiany dla sędziów i prokuratorów - EJTN Exchange Program 2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest członkiem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN), która zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej.

Najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Działalność wydawnicza jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej.

Wizyta studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła kilkudziesięcioosobowa  grupa studentów Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły.

Wizyta podsumowująca patronat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dnia 13 grudnia 2017 r. w  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła grupa studentów krakowskich uczelni odbywających praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VIII Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, które decyzją z dnia 31 maja 2017r. Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury objęte zostały honorowym patronatem. Studentom towarzyszyła SSR Aleksandra Machowska.

II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa pod przewodnictwem sędziego Rafała Dzyra.

Do II etapu konkursu przystąpiło 585 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 280 miejsc.

Strony