Wydarzenia

Egzamin sędziowski 2018 – część pisemna

W dniach 11 - 12 października 2018 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu sędziowskiego, organizowanego już po raz ósmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 88 osób, w tym aplikanci szóstego i piątego rocznika aplikacji sędziowskiej, referendarze sądowi i asystenci sędziów. Zdających powitała Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Wizyta sędziów i prokuratorów z Niemiec w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 12 października 2018 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła grupa sędziów i prokuratorów - członków stowarzyszenia sędziów z Bawarii. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły. Krajową Szkołę reprezentowali sędzia Ewa Gut oraz główny specjalista Ewa Dzioba.

 

Dr hab. Małgorzata Manowska powołana na sędziego Sądu Najwyższego

W dniu 10 października 2018 roku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otrzymała z rąk Prezydenta RP akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Biuro Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Egzamin prokuratorski 2018 – część pisemna

W dniach 9-10 października 2018 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu prokuratorskiego, organizowanego już po raz ósmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiły 163 osoby, w tym 125 aplikantów z szóstego rocznika aplikacji prokuratorskiej, a także 18 aplikantów z piątego rocznika aplikacji prokuratorskiej.  Zdających powitali Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator Ryszard Tłuczkiewicz i sędzia Adam Sęk, życząc wszystkim zdającym satysfakcjonujących wyników.

Międzynarodowa konferencja na temat cyberprzestępczości z udziałem Dyrektora KSSiP

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniach 8 – 9 października 2018 r. w Niepołomicach międzynarodowej konferencji pt. „Cyberprzestępczość - wyzwanie dla prokuratury. Międzynarodowa wymiana doświadczeń”. Organizatorem konferencji była  Prokuratura Krajowa.

Wizyta sędziego z Włoch w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 9 października 2018 r. w ramach programu wymiany indywidualnej dla prezesów sądów organizowanej przez European Judicial Training Network (EJTN) Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła sędziego Paolo Giovanni Demarchi Albengo Prezesa Trybunału z Cuneo, któremu towarzyszył Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie Andrzej Bosak. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów.

Studenci Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 5 października 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów. W drugiej części spotkania zaprezentowano bazę szkoleniową, w tym sale, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz Dom Aplikanta.  

Spotkanie koordynacyjne w ramach projektu „Jus Lingua”

W dniach 25-27 września 2018 r. w siedzibie Hiszpańskiego Ośrodka Studiów Prawniczych w Madrycie odbyło się drugie spotkanie koordynacyjne w ramach projektu „Jus Lingua”, w którym Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury bierze udział w charakterze partnera. Projekt koordynowany jest przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM).

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości Niemiec i Rumunii z wizytą w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSiP

W dniu 24 września 2018 roku Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  gościł w ramach programu wymiany indywidualnej  Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) trzech stażystów zagranicznych programu: Ulrike Philer-Morbach - sędzię z Niemiec, Thomasa Lenza - prokuratora z Niemiec oraz Florina Pantiru - prokuratora z Rumunii.

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w zakładce Działalność wydawnicza jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (zeszyt3).

Strony