Wydarzenia

Egzamin sędziowski 2017 – część pisemna

W dniach 19 - 20 września 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym EXPO Kraków odbyła się część pisemna egzaminu sędziowskiego, organizowanego już po raz siódmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 137 osób, w tym aplikanci piątego i czwartego rocznika aplikacji sędziowskiej, referendarze sądowi i asystenci sędziów. Zdających powitała Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Wizyta sędziów z Węgier w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 21 września 2017 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła sędziów z Sądu Okręgowego w Kaposvár (Węgry). W spotkaniu uczestniczyli również sędziowie z Sądu Okręgowego w Krakowie.  Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące  szkolenia wstępnego, jak również kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Sędziów z Węgier szczególnie interesował  obowiązujący w Polsce model dochodzenia do zawodu sędziego i prokuratora.

Kara łączna i wyrok łączny- najnowsza publikacja Krajowej Szkoły

„Kara łączna i wyrok łączny” autorstwa dr Dariusza Kali- sędziego Sądu Najwyższego i dr Mai Klubińskiej- adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego UMK w Toruniu to kolejna publikacja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydana w ramach serii Metodyki.

Międzynarodowe szkolenie językowe dla sędziów i prokuratorów z państw Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 28-30 sierpnia 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się międzynarodowe szkolenie językowe pt. „Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters”.

W seminarium uczestniczyli sędziowie, prokuratorzy, asystenci sędziego, asystenci prokuratora oraz urzędnicy sądów z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.

Drużyny Krajowej Szkoły w Kraków Business Run

Dzisiaj, tj. 3 września 2017 r. odbył się  największy w Polsce charytatywny bieg sztafetowy Poland Business Run. Już po raz kolejny wyzwanie udziału w nim podjęli reprezentanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W tym roku Krajową Szkołę reprezentowały dwie pięcioosobowe drużyny. W skład drużyny pracowników delegowanych weszli: Zastępca Dyrektora- prokurator Agnieszka Welenc, prokurator Anna Filipek- Woźniak, sędzia Ewa Gut, prokurator Piotr Kosmaty i prokurator Mateusz Martyniuk.

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie, w tym także dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. 

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 28 sierpnia 2017 r. oraz 1 września 2017 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Wybory stanowiska asesora sądowego

W dniu 9 sierpnia 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, m.in. absolwenci Krajowej Szkoły- w obecności Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej i Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Adama Sęka, a także zaproszonych gości, w tym m.in.

Oświadczenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

    Mając na uwadze podnoszone niekiedy w debacie publicznej zastrzeżenia odnośnie do niekonstytucyjności przyjętego w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury modelu, mającego zapewnić absolwentom Krajowej Szkoły dostęp do urzędu sędziego w trybie pozakonkursowym, a zawartych również w Stanowisku stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ogłoszonych 20 stycznia 2017 r. założeń reformy sądownictwa, jako dyrektor Krajowej Szkoły uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
 

Oświadczenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W związku z artykułem pt. „Jak Ziobro może łamać sędziów” autorstwa redaktor Adriany Rozwadowskiej, opublikowanym w Gazecie Wyborczej z dnia 26 lipca 2017 r., odnoszącym się do nowego modelu asesury sędziowskiej ocenianego przez anonimowych absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz sędziego Bartłomieja Przymusińskiego ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, niniejszym pragnę zwrócić uwagę, że w przywołanym w przedmiotowej publikacji wyroku z dnia 14 października 2007 r.

Szkolenie dotyczące znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

       W dniach 19 – 21 lipca 2017 r. w Inwałdzie odbyło się szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania i wykonywania wybranych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Celem szkolenia zorganizowanego przez  Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz Krajowe Biuro ds.

Strony