Metodyki

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi cykl publikacji z serii „Metodyki”. Książki te, adresowane przede wszystkim do sędziów, prokuratorów i pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, zawierają szereg przydatnych informacji praktycznych, dotyczących poszczególnych zagadnień prawnych.

 

fotoZbiór dobrych praktyk zarządzania sądami powszechnymi

fotoKara łączna i wyrok łączny

fotoMetodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

fotoMetodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

fotoMetodyka pracy ławnika

fotoMetodyka pracy referendarza sądowego w wydziałach cywilnych, gospodarczych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i prowadzącym e-sąd


fotoMetodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.


 

 

Data publikacji: 
2013-08-05 15:10
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:10
Ostatnia zmiana: 
2017-09-04 16:00
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński