Aktualne

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/starszy inspektor w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w zakresie obsługi księgowej projektu i sprawozdawczości (Inspektor ds. rozliczeń ...)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
inspektor/ starszy inspektor

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

w zakresie obsługi księgowej projektu i  sprawozdawczości

(Inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczości)

Miejsce pracy - Lublin

Wymiar etatu - 1( realizacja zadań  po ½ etatu w ramach dwóch projektów)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w Dziale Egzaminów Ośrodka Szkolenia Wstępnego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
inspektor/starszy inspektor/specjalista/główny specjalista

w Dziale Egzaminów

Ośrodka Szkolenia Wstępnego

Miejsce pracy - Kraków

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 1

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza konkurs na stanowisko: inspektor/ starszy inspektor/specjalista/ główny specjalista w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej (KOORDYNATOR MERYTORYCZNY ds. PROCESU DYDAKTYCZNEGO)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ogłasza konkurs na stanowisko:
inspektor/ starszy inspektor/specjalista/ główny specjalista

w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

 (KOORDYNATOR MERYTORYCZNY ds. PROCESU DYDAKTYCZNEGO)

 

Miejsce pracy - Lublin

Wymiar etatu - 1

Liczba stanowisk - 2

Rodzaj zatrudnienia - umowa o pracę

Subscribe to Aktualne