Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na.: „Usługi sprzątania pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, wraz z otaczającym go terenem przyległym”, nr ref. BEF-V-261-2-43/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-40/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. "Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 wraz z otaczającym go terenem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 wraz z otaczającym go terenem”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-39/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”.

Postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-42/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. "Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”.

procedura uproszczona na podstawie art. 5a ustawy Pzp.

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-37/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. "Świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-38/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do jednostek organizacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do jednostek organizacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-35/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”.

Postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-34/2015

Strony