Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie do druku w roku 2017 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przygotowanie do druku w roku 2017 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.16.2016

 

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5."

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.17.2016

 

Ogłoszenie pn. "Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień
na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

"Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie 5 (cz. 1.); Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (cz. 2.)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia  świadczona na rzecz  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w lokalizacjach:  Kraków, ul. Przy Rondzie 5 (cz. 1.);  Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (cz. 2.)"

 

Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5

BD-V.2611.2.13.2016

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5” – postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (PIERWSZA WOKANDA)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (PIERWSZA WOKANDA)"

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.9.2016

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie5; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie5; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.5.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji w Budynku Szkoleniowym oraz Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5 ."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie systemu klimatyzacji w Budynku Szkoleniowym oraz Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5 ."

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.7.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP" - 8 części

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.6.2016

Strony