Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez czterech Ekspertów Kluczowych, w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr OSU-VI.2610.4.1.2017 na świadczenie usług polegających na:

      a)    opracowaniu szczegółowego programu szkoleniowego dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

      b)    opracowaniu konspektu, materiałów szkoleniowych, studium przypadku (case study), pre-testu oraz post-testu dla grupy docelowej wymienionej w punkcie a;

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Termin wywieszenia: od dnia 20.06.2017 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości lokalowej użytkowej położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wraz z usługą odbioru zużytych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Lublinie i Dębem

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wraz z usługą odbioru zużytych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem”
 

 

Nr postępowania: BD-V.2611.20.2017

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.18.2017

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn."Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKI pt. „Kara łączna i wyrok łączny”)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKI pt. „Kara łączna i wyrok łączny”)”
 

 

Nr postępowania: BD-V.2611.17.2017

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn."Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKI pt. „Kara łączna i wyrok łączny”)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (METODYKI pt. „Kara łączna i wyrok łączny”)”
 

 

Nr postępowania: BD-V.2611.16.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Usługi pralnicze wraz z transportem świadczone na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkoleniowy w Dębem; 05-140 Serock"

BD-V.2611.8.2017

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

"Usługi pralnicze wraz z transportem świadczone na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Ośrodek Szkoleniowy w Dębem; 05-140 Serock" - zapytanie o cenę.

BD-V.2611.8.2017

Ogłoszenie: Zamówienia na usługi społeczne pn."Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2017 rok w terminie od 15 marca do 31 grudnia 2017 roku ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

"Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2017 rok w terminie od 15 marca do 31 grudnia 2017 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie”

Strony