Informacje dla aplikantów

  • Zapisy

Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki uzyskuje się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej. Karta wydawana jest po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu Biblioteki (zakładka Regulamin).

  • Wypożyczenia

Wypożyczanie zbiorów odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów  na okres 4 tygodni.  Po upływie terminu zwrotu naliczane są opłaty karne w wysokości 1,00 zł dziennie za każdy wypożyczony wolumin. Do czasu zwrotu konto czytelnika zostaje zablokowane. Należność za nieterminowe zwroty  jest potrącana ze stypendium aplikanta.

  • Prolongaty i rezerwacje

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, możliwa jest prolongata. Można jej dokonać osobiście w pok.322 lub droga mailową (biblioteka@kssip.gov.pl). Prolongata terminu może być dokonywana trzykrotnie.

Czytelnik może także zarezerwować 5 woluminów, niewypożyczonych w momencie dokonywania rezerwacji. Rezerwacja traci ważność po upływie 10 dni.

 

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 11/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. o zmianie Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i publikacji elektronicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 17/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. o zmianie Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i publikacji elektronicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 15:46
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:46
Ostatnia zmiana: 
2017-04-04 08:14
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński