Inne publikacje

Nowość wydawnicza pt.: „Analiza i ocena zeznań świadków”

 

Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazała się książka autorstwa dra Bartosza Wojciecha Wojciechowskiego pt.: „Analiza i ocena zeznań świadków”, wydana pod honorowym patronatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Publikacja ta zawiera charakterystykę teoretycznych założeń oraz możliwości praktycznego wykorzystania trzech metod psychologicznej analizy zeznań świadków: Statement Validity Assessment, Reality Monitoring i Multivariable Adults´ Statements Assessment Model. Autor wyjaśnia, która z nich pozwala na najbardziej niezawodną diagnozę, a także jaki jest stopień obciążenia błędami wyników analizy przy ich użyciu. Wskazuje też, które kryteria treściowe zaproponowane przez psychologów, prawników
i logików mają najwyższą przydatność diagnostyczną. Szczególną uwagę poświęca różnicom między zeznaniami wiarygodnymi i świadomie fałszowanymi oraz między relacjami aktywnych uczestników zdarzenia, biernych obserwatorów i osób zmyślających odpowiedzi.

W książce zaprezentowano innowacyjne, oparte na algorytmach decyzyjnych, podejście do psychologicznej analizy treści zeznań świadków, które pozwala na znaczącą poprawę trafności ocen. Rozważania dotyczące psychologicznych metod analizy i oceny zeznań uzupełnia omówienie prawniczego i lingwistycznego podejścia do tego zagadnienia. Książka jest źródłem cennych, sprawdzonych empirycznie i użytecznych wskazówek – przydatnych zarówno w praktyce prawniczej, jak i psychologicznej.

Znowelizowany Kodeks postępowania karnego w pracy prokuratora i sędziego
MICHAŁ KUROWSKI
Zagadnienia ogólne i postępowanie przygotowawcze

 

 

Znowelizowany Kodeks postępowania karnego w pracy prokuratora i sędziego
DARIUSZ ŚWIECKI
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania szczególne

 

 

Znowelizowany Kodeks postępowania karnego w pracy prokuratora i sędziego
Barbara Augustyniak, Dariusz Świecki, Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku i postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Pod redakcją Dariusza Świeckiego

 

Publikacja zamieszczona na stronie internetowej oraz na platformie szkoleniowej KSSiP na podstawie porozumienia o współpracy zawartego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z jej autorem – Michałem Lewocem.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

  Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości

 

Data publikacji: 
2013-08-05 15:12
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:12
Ostatnia zmiana: 
2017-05-17 12:39
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma