Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

 

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

Nr 131/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk przez aplikantów aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej oraz ogólnej

 

Regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nadany uchwałą nr 35/2014 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 października 2014 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 119/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 20/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie opublikowania w Dzienniku Ustaw z dnia 20 maja 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

Subscribe to Akty prawne