Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Nr postępowania: BD-V.2611.34.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Przetarg nieograniczony pn.„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Komentarz do KK)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi wydawnicze i drukarskie  dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  (Komentarz do KK)”

 

nr postępowania: BD-V.2611.35.2017

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Nr postępowania: BD-V.2611.31.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 30 edycji dwudniowych szkoleń (24 edycje w Warszawie i 6 edycji w Poznaniu) z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Zamówienie na usługi społeczne:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Warszawie w liczbie 30 edycji dla maksymalnie 870 osób – z zakresu cyberprzestępczości”

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP, które realizowane będą w OSUiWM w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu cyberprzestępczości.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.28.2017

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez KSSiP, które realizowane będą w OSUiWM w Lublinie - z zakresu przestępczości podatkowej.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 4 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.27.2017

Zapytanie ofertowe na dostawę 440 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do udziału w zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 440 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z długopisu metalowego, notesu klejonego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Zamówienie na usługi społeczne pod nazwą: „Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne pod nazwą:

„Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Nr postępowania: BD-V.2611.30.2017

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

Zapytanie ofertowe na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

Strony