Szkolenia

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych”

Temat: Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych  (apelacja szczecińska, gdańska, poznańska i białostocka, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Daty szkoleń: powtarzalne terminy w okresie grudzień 2017 – grudzień 2018

Kuratorska służba sądowa – nadzór w sprawach nieletnich U3/C/18 – 14 maja 2018 r. Gliwice

Data szkolenia: 14 maja 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy  w Gliwicach, (budynek sali rozpraw karnych), ul. Zawiszy Czarnego 1F, Gliwice

Szkolenie C8/F/18, Odsetki w obrocie cywilnoprawnym, 5 czerwca 2018 r. SO Łódź

Szkolenie C8/F/18, Odsetki w obrocie cywilnoprawnym
Data szkolenia: 5 czerwca 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach z apelacji łódzkiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K8/K/18 "Dowód z opinii biegłego:biegły psychiatra i psycholog" 4 czerwca 2018 r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Szkolenie K8/K/18, Temat: "Dowód z opinii biegłego:biegły psychiatra i psycholog"
Data szkolenia: 4 czerwca 2018r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78, 50-020 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury z APELACJI/REGIONU WROCŁAWSKIEGO.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K8/J/18 "Dowód z opinii biegłego:biegły psychiatra i psycholog" 14 maja 2018 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie

Szkolenie K8/J/18, Temat: "Dowód z opinii biegłego:biegły psychiatra i psycholog"
Data szkolenia: 14 maja 2018r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury z APELACJI/REGIONU WARSZAWSKIEGO.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym – 25 maja 2018 r. Kraków –K15/D/18

Data szkolenia: 25 maja 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Krakowie, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

Grupa docelowa: szkolenia dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury

Szkolenie jednodniowe dla regionu i apelacji krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowca

Krzysztof Eichstaedt

Psychologiczne aspekty pracy kuratora zawodowego - U6/B/18 - 23 – 25 maja 2018 r. Dębe

Data szkolenia: 23 – 25 maja 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych oraz kuratorzy rodzinni

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wybrane zagadnienia z prawa wekslowego, 27 - 29 czerwca 2018 r., Lublin, C18/B/18

Data szkolenia: 27 - 29 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych - wszystkie apelacje, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego - wszystkie regiony.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/D/18 "Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.", 29 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie

Szkolenie C8/D/18, Temat: "Odsetki w obrocie cywilnoprawnym"
Data szkolenia: 29 maja 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI KRAKOWSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K8/H/18 "Dowód z opinii biegłego:biegły psychiatra i psycholog" 9 kwietnia 2018 r. Rzeszów

Szkolenie K8/H/18, nt. Dowód z opinii biegłego:biegły psychiatra i psycholog.
Data szkolenia: 9 kwietnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury.
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kuratorska służba sądowa – nadzór w sprawach nieletnich. - 24 kwietnia 2018 r. Lublin – U3/E/18

Data szkolenia: 24 kwietnia 2018 r.
Miejsce szkolenia:
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Szkolenie U9/B/18, Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych. 13 czerwca 2018 r., Gdańsk

Szkolenie U9/B/18, nt. Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych.
Data szkolenia: 13 czerwca 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów rejonowych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U9/I/18, Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych. 12 czerwca 2018 r., Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Szkolenie U9/I/18
Data szkolenia: 12 czerwca 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów rejonowych- Apelacja Szczecińska
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U9/G/18, Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych. 11 czerwca 2018 r. Poznań.

Szkolenie U9/G/18
Data szkolenia: 11 czerwca 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów REJONOWYCH- Apelacja Poznańska
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U9/H/18, Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych., 22 maja 2018 r. SA Rzeszów

Szkolenie U9/H/18
Data szkolenia: 22 maja 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów REJONOWYCH
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U9/D/18, Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych., 23 kwietnia 2018 r. , SA Kraków

Szkolenie U9/D/18
Data szkolenia: 23 kwietnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych SĄDÓW REJONOWYCH
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U9/K/18, Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych., 20 kwietnia 2018 r. SO Wrocław

Szkolenie U9/K/18
Data szkolenia: 20 kwietnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów REJONOWYCH
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia