Szkolenia

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

Krajowy Rejestr Sądowy – wybrane zagadnienia, 17-19 grudnia 2018 r. Dębe - C35/18

Data szkolenia: 17-19 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie K6/I/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 17.12.2018 r., Szczecin

Szkolenie K6/I/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 17 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji szczecińskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/J/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 30.11.2018 r. Warszawa

Szkolenie K6/J/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/A/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 14.12.2018 r. Białystok

Szkolenie K6/A/18,
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 14 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji białostockiej

Szkolenie K6/J/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 30.11.2018 r. Warszawa

Szkolenie K6/J/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/B/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 16.11.2018 r. Gdańsk

Szkolenie K6/B/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 16 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy, asystenci i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji gdańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region warszawski 27 listopada 2018 r., K20/J/18

Data szkolenia: 27 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: warszawskiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region łódzki 26 listopada 2018 r., K20/F/18

Data szkolenia: 26 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: łódzkiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region białostocki 20 listopada 2018 r., K20/A/18

Data szkolenia: 20 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, Ul. Erwina Kruka 44 A 10-543 Olsztyn

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region lubelski 19 listopada 2018 r., K20/E/18

Data szkolenia: 19 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej

Cyberprzestępczość, 10-12 października 2018 r. WSPol Szczytno - K7/B/18

Data szkolenia: 10-12 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Cyberprzestępczość, 24-26 września 2018 r. WSPol Szczytno - K7/A/18

Data szkolenia: 24 - 26 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Psychologiczne aspekty pracy kuratora zawodowego - U6/C/18. 5 – 7 listopada 2018 r. KSSiP Lublin

Data szkolenia: 5 – 7 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych oraz kuratorzy rodzinni

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Kuratorska służba sądowa – nadzór w sprawach nieletnich - 3 października 2018 r. Szczecin – U3/I/18

Data szkolenia: 3 października 2018 r.
Miejsce szkolenia:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin (sala 510)

Nowoczesne metody identyfikacji osób z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć nauk sądowych, 10 – 12 grudnia 2018 r., Kraków, K2/C/18

Data szkolenia: 10 – 12 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla apelacji białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie dla regionu białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Czynności kancelaryjno-biurowe dla urzędników wydziałów cywilnych sądów powszechnych, 9 listopada 2018 r., SO Wrocław, U8/K/18

Data szkolenia: 9 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych sądów powszechnych

Szkolenie dla apelacji wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Data szkolenia: 9 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych sądów powszechnych

Strony

Subscribe to Szkolenia