Szkolenia

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region wrocławski 11 czerwca 2018 r., K20/K/18

Data szkolenia: 11 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78,50-020 Wrocław

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym – 18 czerwca 2018 r. Szczecin–K16/I/18

Data szkolenia: 18 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu i apelacji szczecińskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region łódzki 21 czerwca 2018 r., K12/F/18

Data szkolenia: 21 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: łódzkiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region katowicka 20 czerwca 2018 r., K12/C/18

Data szkolenia: 20 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Budynek sali rozpraw karnych ds. przestępczości zorganizowanej, ul. Zawiszy Czarnego 1F, GLIWICE

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: katowickiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region wrocławski 19 czerwca 2018 r., K12/K/18

Data szkolenia: 19 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78,50-020 Wrocław

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region poznański 14 czerwca 2018 r., K12/G/18

Data szkolenia: 14 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: poznańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region rzeszowski 6 czerwca 2018 r., K12/H/18

Data szkolenia: 6 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: rzeszowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U5/B/18, Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego, 29- 31 sierpnia 2018 r. Lublin

Szkolenie U5/B/18,
TEMAT: Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego.
Data szkolenia: 29-31 sierpnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni.
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, apelacja krakowska, 4 września 2018 r., C15/D/18

Data szkolenia: 4 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: szkolenie dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach cywilnych, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, apelacja białostocka, 3 września 2018 r., C15/A/18

Data szkolenia: 3 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Grupa docelowa: szkolenie dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach cywilnych, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym: postępowanie sądowo-administracyjne i postępowanie opiekuńcze, 5-7 września 2018 r., K29/B/18

Data szkolenia: 5-7 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: szkolenie dla prokuratorów oraz asesorów prokuratury zajmujących się sprawami cywilnymi i administracyjnymi
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżania w postępowaniu karnym, 3-5 września 2018 r., Lublin, K26/B/18

Data szkolenia: 3-5 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Forma zajęć: seminarium i warsztaty

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prawo pracy w pragmatykach służbowych, 18-20 czerwca 2018 r. Lublin - C28/A/18

Data szkolenia: 18-20 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i i ubezpieczeń społecznych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym – 18 czerwca 2018 r. Szczecin–K16/I/18

Data szkolenia: 18 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu i apelacji szczecińskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowca

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region krakowski 5 czerwca 2018 r., K12/D/18

Data szkolenia: 5 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: krakowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Księgi wieczyste i hipoteka w procesie cywilnym, 13-15 czerwca 2018 r. Dębe

Data szkolenia: 13-15 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe - C22/18 - 25 – 27 czerwca 2018 r. Lublin

Data szkolenia: 25 – 27 czerwca 2018 r.

Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Grupa docelowa: szkolenie dla sędziów i referendarzy sądowych orzekających w wydziałach rejestrowych KRS oraz sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Prawa z tytułu członkostwa w spółkach cywilnych i handlowych w postępowaniach działowych, 29-31 sierpnia 2018 r., Dębe, C13/B/18

Data szkolenia: 29-31 sierpnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych oraz sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych II instancji, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia