Szkolenia

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

Problematyka handlu ludźmi, 10-12 września 2018 r. Lublin - K10/18

Data szkolenia: 10-12 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie U13/B/18 dla urzędników prokuratury z zakresu obrotu prawnego z zagranicą., 12-14 września 2018 r. Lublin

Szkolenie U13/B/18 dla urzędników prokuratury z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
Data szkolenia: 12- 14 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy prokuratury wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K1/C/18, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych., 26-28 września 2018 r. OS Dębe

Szkolenie K1/C/18, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych.
Data szkolenia: 26- 28 września 2018r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/K/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym, 25 września 2018 r. Wrocław

Szkolenie C8/K/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.
Data szkolenia: 25 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI WROCŁAWSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/I/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym., 18 września 2018 r., Szczecin

Szkolenie C8/I/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym
Data szkolenia: 18 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI SZCZECIŃSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu powszechnego, 26-28 listopada 2018 r., U 16/E/18

Data szkolenia: 26-28 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: szkolenie dla urzędników sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login.

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu powszechnego, 1-3 października 2018 r., U 16/D/18

Data szkolenia: 1-3 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: szkolenie dla urzędników sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login.

Szkolenie C8/E/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.,14 września 2018 r. , Lublin

Szkolenie C8/E/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym
Data szkolenia: 14 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI LUBELSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/H/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.,4 września 2018 r. , Rzeszów

Szkolenie C8/H/18, Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.
Data szkolenia: 04 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI RZESZOWSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region lubelski 7 września 2018 r., K12/E/18

Data szkolenia: 7 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne i klauzulowe - wybrane zagadnienia, 7-9 listopad 2018 r.,Dębe, C9/D/18

Data szkolenia: 7-9 listopad 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium i warsztaty

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region warszawski 6 września 2018 r., K12/J/18

Data szkolenia: 6 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: warszawskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej, K3/K/18, 14 wrzesień 2018 r., Wrocław

Data szkolenia: 14 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla regionu/apelacji: wrocławskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Bieżące problemy orzecznictwa wieczystoksięgowego i hipotecznego, apelacja/region warszawski, 04 października 2018 r., C17/J/18

Data szkolenia: 04 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie
Grupa docelowa: szkolenie dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach cywilnych oraz referendarzy sądowych orzekających w wydziałach wieczystoksięgowych, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej, K3/J/18, 28 wrzesień 2018 r., Warszawa

Data szkolenia: 28 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla regionu/apelacji: warszawskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przestępczości narkotykowej, K3/E/18, 27 wrzesień 2018 r., Lublin

Data szkolenia: 27 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Bieżące problemy orzecznictwa wieczystoksięgowego i hipotecznego, apelacja/region łódzki, 02 października 2018 r., C17/F/18

Data szkolenia: 02 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi
Grupa docelowa: szkolenie dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach cywilnych oraz referendarzy sądowych orzekających w wydziałach wieczystoksięgowych, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C32/I/18 "Postępowanie egzekucyjne i klauzulowe - wybrane zagadnienia" 14 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data szkolenia: 14 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Szczecinie, ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych.
Szkolenie dla apelacji szczecińskiej.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia