Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  kolejne edycje szkolenia pn. Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości:

 1. W dniach 9-10.04.2018 r. w Warszawie – sygn. R/12/17
 2. W dniach 16-17.04.2018 r. w Warszawie – sygn. R/13/17
 3. W dniach 23-24.04.2018 r. w Warszawie – sygn. R/14/17
 4. W dniach 7-8.05.2018 r. w Warszawie – sygn. R/15/17
 5. W dniach 14-15.05.2018 r. w Warszawie – sygn. R/16/17
 6. W dniach 21-22.05.2018 r. w Lublinie – sygn. R/17/17
 7. W dniach 28-29.05.2018 r. w Warszawie – sygn. R/18/17
 8. W dniach 04-05.06.2018 r. w Warszawie – sygn. R/19/17
 9. W dniach 11-12.06.2018 r. w Warszawie – sygn. R/20/17
 10. W dniach 25-26.06.2018 r. w Lublinie – sygn. R/21/17

Powyższe szkolenia są adresowane do prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora z terenu całej Polski.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl.

Projekt Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

PROGRAMY SZKOLEŃ do pobrania:

R/12/17

R/13/17

R/14/17

R/15/17

R/16/17

R/17/17

R/18/17

R/19/17

R/20/17

R/21/17

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  kolejne edycje szkolenia pn. Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości:

 1. W dniach 15-16.01.2018 r. w Warszawie – sygn. R/5/17
 2. W dniach 22-23.01.2018 r. w Warszawie – sygn. R/6/17
 3. W dniach 29-30.01.2018 r. w Warszawie – sygn. R/7/17
 4. W dniach 12-13.02.2018 r. w Warszawie – sygn. R/8/17
 5. W dniach 19-20.02.2018 r. w Warszawie – sygn. R/9/17
 6. W dniach 19-20.03.2018 r. w Warszawie – sygn. R/10/17
 7. W dniach 26-27.03.2018 r. w Warszawie – sygn. R/11/17

Powyższe szkolenia są adresowane do prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora z terenu całej Polski.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl.

Projekt Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

PROGRAMY SZKOLEŃ do pobrania:

R/5/17

R/6/17

R/7/17

R/8/17

R/9/17

R/10/17

R/11/17

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  następujące edycje szkolenia pn. Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości:

 1. W dniach 09.11-10.11.2017 r. w Lublinie – sygn. R/1/17
 2. W dniach 16.11 – 17.11.2017 r. w Warszawie – sygn. R/2/17
 3. W dniach 30.11-01.12.2017 r. w Lublinie – sygn. R/3/17
 4. W dniach 04.12-05.12.2017 r. w Warszawie – sygn. R/4/17

Powyższe szkolenia są adresowane do prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratora z terenu całej Polski.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl.

Projekt Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

PROGRAMY SZKOLEŃ do pobrania:

R/1/17

R/2/17

R/3/17

R/4/17

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin projektu "Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości"

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia uczestnika projektu

 

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ

 


„Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”
projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. realizuje projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości ". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych u min. 765 pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora) w terminie do dn. 31. 01. 2019 r.

Wartość projektu: 1 299 606,00 zł

Projekt skierowany jest do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu, w tym pracujących m.in.:

 • w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych),
 • w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych,
 • w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych,
 • w Prokuraturach Rejonowych.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie, po konsultacjach z Prokuraturą Krajową, programu szkolenia, uwzględniającego zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń,
 • Realizacja szkoleń dla 34 grup dostosowanych do potrzeb uczestników w wymiarze 16 godzin na uczestnika. Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

W ramach projektu dodatkowo zostaną opracowane i udostępnione jednostkom prokuratury materiały w wersji on - line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP, co umożliwi samokształcenie kadrom prokuratury zainteresowanym podnoszeniem kompetencji w zakresie zwalczania i  zapobiegania cyberprzestępczości.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do stycznia 2019 roku, zaś nabór na szkolenia zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r.

Data publikacji: 
2017-06-29 15:19
Data wytworzenia: 
2017-06-29 15:18
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-04-19 09:37
Autor zmiany: 
Renata
Piórowska