Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Zamówienia na usługi społeczne pn."Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2017 rok w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

"Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2017 rok w terminie
od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.7.2017

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn."Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cz.1: KWARTALNIKI, cz. 2: PIERWSZA WOKANDA)"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cz.1: KWARTALNIKI, cz. 2: PIERWSZA WOKANDA)”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.3.2017

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie do druku w roku 2017 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przygotowanie do druku w roku 2017 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.16.2016

 

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5.”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5."

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.17.2016

 

Ogłoszenie pn. "Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień
na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

"Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie 5 (cz. 1.); Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (cz. 2.)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia  świadczona na rzecz  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w lokalizacjach:  Kraków, ul. Przy Rondzie 5 (cz. 1.);  Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (cz. 2.)"

 

Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5

BD-V.2611.2.13.2016

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5” – postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Strony