Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie 10 wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Świadczenie usług  cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie 10 wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w okresie od września do grudnia 2015 roku”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-28/2015

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony pn. „Świadczenie usługi polegającej na rekrutacji i kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Świadczenie usługi polegającej na rekrutacji  i kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – Ośrodek Szkoleniowy w Dębem".

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-26/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn.„Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych wszystkich szczebli, referendarzy i asystentów sędziów ...”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego dla sędziów orzekających w sprawach cywilnych wszystkich szczebli, referendarzy i asystentów sędziów wydziałów cywilnych".

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-22/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa rodzinnego z elementami psychologii” dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów.

Postępowanie do 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-21/2015

Strony