Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (BIBLIOTEKA APLIKANTA)"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (BIBLIOTEKA APLIKANTA).

Postępowanie poniżej 209 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-2611-2-3-2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP"

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.4.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów..

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Świadczenie usług  cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach,  Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz w siedzibie OSU w Lublinie w roku 2016"

 

Nr postępowania: BEF-V.2610.2.2.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej ...”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury”.

 

 

Nr postępowania: BEF-V.2610.2.1.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na.: „Usługi sprzątania pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, wraz z otaczającym go terenem przyległym”, nr ref. BEF-V-261-2-43/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-40/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. "Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 wraz z otaczającym go terenem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 wraz z otaczającym go terenem”.

Postępowanie poniżej 207 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-39/2015

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP”.

Postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-42/2015

Strony