Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zamówienie na usługi społeczne „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury  dwudniowych warsztatów konsultacyjnych oraz 4 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu cyberprzestępczości”

Zamówienie na usługi społeczne pod nazwą "Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 14 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 14 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”.  

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego polegające na opracowaniu programu szkolenia wraz z konspektem oraz materiałów szkoleniowych o tematyce „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” dla prokuratorów, asesorów prokuratur

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego polegające na opracowaniu programu szkolenia wraz z konspektem oraz materiałów szkoleniowych o tematyce „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” dla prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr OSU-VI.2610.5.2.2017 na świadczenie usług polegających na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego z zakresu „Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31 - 547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego z zakresu Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów, którego zadaniem będzie:

a) opracowanie szczegółowego programu szkoleniowego dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.22.2017

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego polegające na opracowaniu programu szkolenia wraz z konspektem oraz materiałów szkoleniowych o tematyce „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” dla prokuratorów, asesorów...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez Eksperta Kluczowego polegające na opracowaniu programu szkolenia wraz z konspektem oraz materiałów szkoleniowych o tematyce „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” dla prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr OSU-VI.2610.5.1.2017 na świadczenie usług polegających na:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP dwudniowych warsztatów konsultacyjnych oraz 14 edycji dwudniowych szkoleń

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych warsztatów konsultacyjnych oraz 14 edycji dwudniowych szkoleń.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.21.2017

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Rzeszowie.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: BD-V.2611.19.2017

Strony