Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Celem projektu jest  aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł

Adresatami projektu jest kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

Udział w szkoleniach będzie bezpłatny dla Uczestników.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia zostanie ogłoszony
we wrześniu 2017 r.

W ramach projektu. dodatkowo zostaną opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz
z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w ramach dotychczasowych działań w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeprowadzono między innymi analizę potrzeb szkoleniowych, w oparciu o którą zostały przygotowane programy szkoleniowe w zakresie następujących bloków tematycznych:

 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

W dniach 7-8 września 2017 roku zaplanowano w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Lublinie warsztaty konsultacyjne, podczas których zostaną skonsultowane  ww. programy szkoleniowe, pre-testy, post-testy oraz harmonogram realizacji szkoleń.

Adresatami ww. warsztatów są przedstawiciele sądów apelacyjnych i okręgowych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej oraz wyłonieni Eksperci kluczowi z zakresu ww. bloków tematycznych i Wykładowcy KSSiP, którzy zadeklarowali chęć prowadzenia szkoleń w ramach przedmiotowego projektu.

Szczegółowy program warsztatów konsultacyjnych  - do pobrania.

Wszelkich informacji związanych z organizacją warsztatów udziela Pani Natalia Pukiś (tel.: 81 458 37 60, e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl).

Program warsztatów

 

Data publikacji: 
2017-04-27 15:06
Data wytworzenia: 
2017-04-27 15:04
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-09-04 15:30
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński