Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER

 

07-11-2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór na następujące szkolenia w ramach projektu:

1. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Lublinie - sygn. P4/2/2017/L

2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2018 r.  w Lublinie - sygn. P2/2/2017/L

3. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2018 r. w Lublinie - sygn. P2/3/2017/L

4. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 5-6 marca 2018 r.  w Lublinie- sygn. P4/3/2017/L

5. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które odbędzie się w dniach 15-16 marca 2018 r.  w Rzeszowie- sygn. P2/4/2017/R

6. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 22-28 marca 2018 r. w Lublinie - sygn. P4/4/2017/L

 

Powyższe szkolenia są adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 1. sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 2. asesorów sądowych z sądów rejonowych – po powołaniu,
 3. referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych,
 4. asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujących  się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 09-11-2017

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

 

31-10-2017

Harmonogram szkoleń w ramach projektu na 2017 i 2018 rok. - aktualizacja z dn. 08-11-2017

 

29-09-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na  następujące szkolenia w ramach projektu:

 1. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów, które odbędzie się w dniach 23-24.11.2017 r. w Lublinie – sygn. P1/1/2017/L;
 2. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego, które obędzie się w dniach 27-28.11.2017 r. w Rzeszowie – sygn. P2/1/2017/R;
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, które odbędzie się w dniach 07-08.12.2017 r. w Lublinie – sygn. P3/1/2017/L;
 4. Prawo karne gospodarcze, które odbędzie się w dniach 11-12.12.2017 r. w Rzeszowie – sygn. P4/1/2017/R.

Powyższe szkolenia są adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 1. sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 2. asesorów sądowych z sądów rejonowych – po powołaniu,
 3. referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych,
 4. asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujących  się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Programy powyższych szkoleń oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Natalia Pukiś (tel.: 81 458 37 60, e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl).

 

PROGRAMY SZKOLEŃ do pobrania:

Program szkolenia Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów - sygn. P1/1/2017/L, aktualizacja z dn. 31.10.2017;

Program szkolenia Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczeg - sygn. P2/1/2017/R

Program szkolenia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - sygn. P3/1/2017/L

Program szkolenia Prawo karne gospodarcze - sygn. P4/1/2017/R, aktualizacja z dn.31.10.2017

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Deklaracja i oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3: Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do systemu SL2014

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w ramach dotychczasowych działań w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeprowadzono między innymi analizę potrzeb szkoleniowych, w oparciu o którą zostały przygotowane programy szkoleniowe w zakresie następujących bloków tematycznych:

 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

W dniach 7-8 września 2017 roku zaplanowano w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Lublinie warsztaty konsultacyjne, podczas których zostaną skonsultowane  ww. programy szkoleniowe, pre-testy, post-testy oraz harmonogram realizacji szkoleń.

Adresatami ww. warsztatów są przedstawiciele sądów apelacyjnych i okręgowych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej oraz wyłonieni Eksperci kluczowi z zakresu ww. bloków tematycznych i Wykładowcy KSSiP, którzy zadeklarowali chęć prowadzenia szkoleń w ramach przedmiotowego projektu.

Szczegółowy program warsztatów konsultacyjnych  - do pobrania.

Wszelkich informacji związanych z organizacją warsztatów udziela Pani Natalia Pukiś (tel.: 81 458 37 60, e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl).

Program warsztatów


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Celem projektu jest  aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł

Adresatami projektu jest kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

Udział w szkoleniach będzie bezpłatny dla Uczestników.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia zostanie ogłoszony
we wrześniu 2017 r.

W ramach projektu. dodatkowo zostaną opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz
z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.


 

Data publikacji: 
2017-04-27 15:06
Data wytworzenia: 
2017-04-27 15:04
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-11-09 11:36
Autor zmiany: 
Aleksandra
Pietrzak