Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony, pn. „usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, usługą cateringu, noclegu na potrzeby dwudniowych warsztatów eksperckich, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony, pn. „usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, usługą cateringu, noclegu na potrzeby dwudniowych warsztatów eksperckich, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” realizowanego ze środków funduszy norweskich, dla 30 uczestników.”

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 24 godzin (6 edycji po 4 godziny) zajęć w formie wykładów na temat: „Zjawisko nielegalnej migracji, skala, uregulowania prawne krajowe i międzynarodowe"

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 24 godzin (6 edycji po 4 godziny) zajęć w formie wykładów na temat:

 

„Zjawisko nielegalnej migracji, skala, uregulowania prawne krajowe i międzynarodowe. Pomoc i współpraca międzynarodowa w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości migracji zorganizowanej w aspekcie regionalnym, krajowym i międzynarodowym”

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 40 godzin (10 edycji po 4 godziny) zajęć w formie wykładów na temat: „Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu ludźmi ..."

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 40 godzin (10 edycji po 4 godziny) zajęć w formie wykładów na temat:

 

„Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu ludźmi w kontekście identyfikacji ofiary handlu ludźmi w tym różnic kulturowych, roli psychologa; specyfika czynności procesowych w tym zabezpieczanie dowodów”

 

Strony