Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie 5 (cz. 1.); Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (cz. 2.)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia  świadczona na rzecz  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w lokalizacjach:  Kraków, ul. Przy Rondzie 5 (cz. 1.);  Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 (cz. 2.)"

 

Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5

BD-V.2611.2.13.2016

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5” – postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (PIERWSZA WOKANDA)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (PIERWSZA WOKANDA)"

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.9.2016

 

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie5; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacjach: Kraków, ul. Przy Rondzie5; Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62"

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.5.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Wykonanie systemu klimatyzacji w Budynku Szkoleniowym oraz Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5 ."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie systemu klimatyzacji w Budynku Szkoleniowym oraz Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 5 ."

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.7.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP" - 8 części

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz z usługą restauracyjną (śniadanie, kolacja) w trakcie szkoleń organizowanych w Lublinie przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury"

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.6.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (BIBLIOTEKA APLIKANTA)"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (BIBLIOTEKA APLIKANTA).

Postępowanie poniżej 209 000 euro

 

Nr postępowania: BEF-V-2611-2-3-2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przygotowanie do druku w roku 2016 czterech zeszytów „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, którego wydawcą jest KSSiP"

 

Nr postępowania: BEF-V.2611.2.4.2016

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony, pn. „Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów..

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Świadczenie usług  cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach,  Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz w siedzibie OSU w Lublinie w roku 2016"

 

Nr postępowania: BEF-V.2610.2.2.2016

Strony