Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony, pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie oraz Ośrodków Szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wraz z usługą odbioru zużytych".

 

Nr postępowania: BEF-V-261-2-16/2015

Strony