Wolne miejsca na międzynarodowej konferencji dla wykładowców pt.„Training Design”, 14-15 grudnia 2017 r., Bukareszt

Data szkolenia: 14-12-2017 r. - 15-12-2017 r.
Miejsce szkolenia: Bukareszt
Grupa docelowa: wykładowcy KSSiP
Forma zajęć: konferencja
Termin zgłoszeń: 10.10.2017 r. godz. 12.00
Sygnatura: M10/D5/17
Język roboczy: angielski, francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2017 roku w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia spośród wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 2-dniową konferencję międzynarodową pod tytułem: "Conference on "Training Design". Wydarzenie odbędzie się w Bukareszcie i będzie prowadzone w języku angielskim i francuskim.

Zakres tematyczny szkolenia

Course managers and speakers conceiving and providing judicial training often focus on topic and its legal aspects of their training activity and neglect to also pay attention to its educational design to meet the needs of adult learning.

Hence, this conference will look at the following questions and provide course managers and speakers the opportunity to get a deeper insight into the different steps to take when designing a training activity.

Participants in this conference will learn

 • what is the training cycle?
 • how to establish learning objectives?
 • what different training methods exist (lecture, workshop, case study, simulations, role plays, etc.)?
 • which training method should be chosen to meet your learning objectives?
 • what are the advantages and disadvantages of the different methods?
 • how must a lecture, workshop, group discussion or other training session be designed to best guarantee participants’ learning?

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku "EJTN Corporate Financial Policy" w załączniku.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW oraz pobranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu na szkoleniu poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Warunki uczestnictwa

 1. Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe. Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl, w temacie wpisując sygnaturę M10/D5/17 do dnia 29 września 2017 r. do godz. 12.00
 3. Wpisanie się na listę oczekujących na przedmiotowe wydarzenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (procedura rejestracji na szkolenie na platformie został opisany poniżej)

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe.

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Więcej informacji o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/Conference-on-Training-Design--TM201707/

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Koordynacja organizacyjna: Anna Michrowska-Natorska (a.michrowska@kssip.gov.pl)

 

Data wytworzenia: 
2017-09-21 14:31
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2017-10-06 11:59
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki