Współpraca międzynarodowa

Nabór na międzynarodowe warsztaty poświęcone zastosowaniu Karty Praw Podstawowych EU (projekt E-NACT)

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury prowadzi nabór na międzynarodowe warsztaty organizowane przez Centrum Współpracy Sądowej przy Robert Schuman  Centre for Advanced Study  w ramach finansowanego przez Komisję Europejską (Fundamental Rights & Citizenship Programme ) projektu e-Nact. Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy o zastosowaniu Karty Praw Podstawowych, jak również zainicjowanie dialogu na temat implementacji prawa UE w celu uniknięcia konfliktów normatywnych i jurysdykcyjnych.

„National Judges And Antitrust Damages Litigation”, 23-24 lutego 2018, Budapeszt

Data szkolenia:

23-02-2018 r. - 24-02-2018 r.

Miejsce szkolenia:

Budapeszt (Węgry)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

5 lutego 2018 r.

French Language - Legal terminology - Responsabilité Médicale des Chirurgiens-Dentistes, 16-18.04.2018 r., Omšenie (Słowacja)

Data szkolenia:

16-04-2017 r. - 18-04-2018 r.

Miejsce szkolenia:

Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci

Termin zgłoszeń:

25.02.2018 r.

Rekrutacja na wizyty studyjne realizowane w ramach Programu Wymiany EJTN w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na kolejne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2018 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej. Rekrutacja jest adresowana do sędziów i prokuratorów i jest otwarta w terminie do 9 lutego 2018 roku.

 

Strony