Współpraca międzynarodowa

Szkolenie językowe "Mediation in the EU: Language, Law and Practice", 10-13.12.2018 r. Kraków

Data szkolenia: 10-12-2018r. - 13-12-2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Termin zgłoszeń: 16.09.2018
Sygnatura: M15/C/18

Szkolenie językowe "Mediation in the EU: Language, Law and Practice", 05-08.11.2018 r., Trewir

Data szkolenia: 05-11-2018r. - 08-11-2018r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i gospodarczych
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Termin zgłoszeń: 09.09.2018
Sygnatura: M15/B/18
Język roboczy: angielski

Seminarium "Access to Justice for Persons with Disabilities - Civil and Labour Context", 08-09.11.2018 r., Trewir

Data szkolenia: 07-11-2018r. - 09-11-2018r.
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 01.10.2018
Języki robocze: angielski, niemiecki

Annual Conference on EU Criminal Justice 2018, 18-19.10.2018 r., Madryt

Data szkolenia: 18-10-2018r. - 19-10-2018r.
Miejsce szkolenia: Madryt
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: konferencja
Termin zgłoszeń: 09.09.2018
Sygnatura: M8/J/18
Język roboczy: angielski

Konferencja międzynarodowa „Data Protection in the Judiciary”, 18-19.10.2018 r., Wiedeń

Data szkolenia: 18-10-2018 r. - 19-10-2018 r.
Miejsce szkolenia: Wiedeń
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, referendarze sądowi, asystenci sędziów, asystenci prokuratorów, kuratorzy zawodowi oraz urzędnicy sądów i prokuratury

Strony