Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym – 24 kwietnia 2018 r. Rzeszów– K15/H/18

Data szkolenia: 24 kwietnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, Rzeszów

Grupa docelowa: szkolenia dla sędziów i asesorów sądowych orzekających w wydziałach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury

Szkolenie dla regionu i apelacji rzeszowskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowca

Zbigniew Kapiński

sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium.

Tematyka szkolenia
„Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym”

1. Nowy katalog środków zabezpieczających i przesłanki ich orzeczenia.

2. Orzekanie w przedmiocie środka zabezpieczającego.

3. Problematyka dowodu z opinii biegłych. Kryteria ocena opinii psychiatrycznej oraz przeprowadzonej obserwacji sądowo – psychiatrycznej.

4. Wykonanie orzeczenia co do środka zabezpieczającego, uchylenie środka zabezpieczającego. Ponowne orzeczenie środka zabezpieczającego o charakterze izolacyjnym. Najczęstsze uchybienia w opiniach sądowo-psychiatrycznych.

5. Praktyczne problemy związane z wykonaniem izolacyjnego, jak i nieizolacyjnych środków zabezpieczających.

6. Udział obrońcy w postępowaniu dotyczącym środka zabezpieczającego.

7. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  Sędzia dr Janusz Konecki                     

  tel. 81  458 37 58                                     

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

      specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-03-05 12:31
Data wytworzenia: 
2018-03-02 13:40
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2018-03-05 12:31
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński