Wolne miejsce na seminarium językowym z zakresu prawa azylowego, 29 listopada - 1 grudnia, Scandicci

Data szkolenia: 29-11-2017r. - 01-12-2017r.
Miejsce szkolenia: Scandicci
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium językowe
Termin zgłoszeń 06.11.2017 r.
Sygnatura M13/J/17
Język roboczy francuski

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury dysponuje jednym wolnym miejscem dla sędziego lub prokuratora ze znajomością języka francuskiego na seminarium językowym z zakresu prawa azylowego, które odbędzie się w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2017 r. w Scandicci (Włochy).

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Warunki uczestnictwa

 1. Znajomość języka francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe. Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl, w temacie wpisując sygnaturę M13/J/17 do dnia 6 listopada 2017 r.
 3. Wpisanie się na listę oczekujących na przedmiotowe wydarzenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (procedura rejestracji na szkolenie na platformie został opisany poniżej)
 4. Szkolenie skierowane jest do sędziów i prokuratorów, którzy przede wszystkim:
 •  zajmują się obrotem prawnym z zagranicą
 •  zajmują się współpracą sądową w sprawach cywilnych/karnych w Unii Europejskiej
 •  pełnią funkcję punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej (EJN)
 •  pełnią funkcję koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka

W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w latach ubiegłych w seminariach językowych organizowanych we współpracy z EJTN, w ramach projektu „Language training for judges and prosecutors” oraz zagranicznych szkoleniach językowych organizowanych przez partnerów KSSiP (np. szkołę hiszpańską, rumuńską, czeską, włoską itp.).

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe.

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Więcej informacji o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/Linguistics-Seminar-on-the-Vocabulary-of-Asylum-and-Refugees---LI201710/

Program szkolenia w języku francuskim:

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/Draft%20Agenda%20FR%20LI%202017%2010.pdf

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Data wytworzenia: 
2017-11-03 09:46
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2017-11-03 09:52
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki