Projekt Jus Lingua

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od 2017 r. jest partnerem w projekcie „Jus Lingua in English”, koordynowanym przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Partnerami w przedmiotowym projekcie są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

 

W ramach projektu „Jus Lingua” zostanie zorganizowana seria szkoleń e-learningowych, które będą miały na celu podniesienie wiedzy na temat systemów sądowniczych w państwach członkowskich partnerów projektu oraz angielskiej terminologii prawniczej. Udział w szkoleniach ma służyć również przygotowaniu sędziów i prokuratorów do udziału w programach wymiany oraz innych międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych w państwach członkowskich partnerów projektu, tj. we Francji, Hiszpanii, Holandii i Polsce.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Data publikacji: 
2018-02-14 07:40
Data wytworzenia: 
2018-02-14 07:40
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-06-11 09:50
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma