Nabór na szkolenia międzynarodowe w ramach Funduszu Szkoleniowego EJTN.

Data szkolenia:

październik - grudzień 2017 r.

Miejsce szkolenia:

kraje UE

Termin zgłoszeń:

30 września 2017 r.

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium, warsztaty

Język roboczy:

w zależności od organizatora

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych organizowanych w 2017 roku w ramach Katalogu Ogólnego Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej dysponuje 7 miejscami dla sędziów i prokuratorów na  szkoleniach międzynarodowych organizowanych przez instytucje członkowskie EJTN.

Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres tematyczny szkolenia

EJTN offers its Catalogue (General) of training activities. This essential engine promotes various judicial training within the European Union countries, integrating the activities organised by EJTN’s judicial institution members.

There are over 200 seminars offered by the judicial institutions as well as those co-financed by the European Union, which are all aimed to European Judges and Prosecutors. 

The activities are all EU-Law related and touch upon:

 • Administrative Law
 • EU Civil Law (Judicial Cooperation - National Law - Civil Procedure - Intellectual Property - Labour Law - Commercial Law - Consumer Law)
 • EU Criminal Law (Judicial Cooperation - Criminal Procedure - Police Cooperation - Human Rights - National Law)
 • European (General) and International Law
 • Forensics
 • Human Rights
 • Judicial Skills
 • Linguistics
 • Professional Practice
 • Society Issues
 • Teaching Methods

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW oraz pobranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu na szkoleniu poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

Warunki uczestnictwa

 1. Znajomość języka roboczego wybranego szkolenia na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. wybranie danego szkolenia z ogólnego katalogu dostępnego na stronie: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTNs-searchable-database/ po wybraniu tematyki danego szkolenia w wyszukiwarce należy wyszukać i wybrać dostępne szkolenie w zakładce CATALOGUE
 3. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w szkoleniach zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe.

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując "EJTN Scholarship Fund" do dnia 30 września 2017 r.

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

Więcej informacji o Funduszu Szkoleniowym: http://www.ejtn.eu/About/Scholarship-Fund/ 

 

Koordynacja z ramienia KSSiP: prokurator Rafał Nozdryn-Płotnicki, r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl (+48 81 440 87 15)

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Data publikacji: 
2017-09-07 15:37
Data wytworzenia: 
2017-09-07 15:04
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2017-09-08 09:48
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki