Wolne miejsca na seminarium językowym w ramach współpracy międzynarodowej z Grupą Wyszehradzką „Language Training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters”, 28-30.08.2017, Kraków

Data szkolenia:

28-08-2017 – 30-08-2017

Miejsce szkolenia:

 Kraków

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy sądowi, asesorzy prokuratury, asystenci sędziego, asystenci prokuratora

Forma zajęć:

seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

przedłużony do 09.08.2017 r.

Sygnatura:

M14/17

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury dysponuje 4 wolnymi miejscami na międzynarodowym seminarium językowym dotyczącym problematyki współpracy sądowej w sprawach karnych z udziałem uczestników z państw Grupy Wyszehradzkiej. Seminarium odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2017 w Krakowie.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej tj. Węgier, Czech, Słowacji i Polski.

Zakres tematyczny szkolenia

W trakcie seminarium zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • Wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych,
 • Europejskiego nakazu dochodzeniowego,
 • Europejskiego nakazu aresztowania,
 • Problematyki przekazywania osób skazanych,
 • Odnoszące się do praw procesowych osób skazanych,
 • Wzajemnego uznawania orzeczeń,
 • Europejskiego nakazu ochrony przekazanego

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów w grupach maksymalnie 15-osobowych z udziałem prawnika eksperta i lingwisty. Przewidywany jest podział uczestników na dwie grupy zaawansowania (B1-B2) oraz (C1-C2). Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat orzecznictwa z zakresu współpracy sądowej w sprawach karnych oraz aktualnych regulacji prawnych w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Niemniej istotnym zamysłem przyświecającym organizacji szkolenia jest szlifowanie umiejętności lingwistycznych w posługiwaniu się językiem obcym. Nie bez znaczenia jest również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz budowanie wzajemnych relacji opartych na wartościach współpracy i wzajemnego zaufania.

Zasady finansowania

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewnia uczestnikom noclegi w Domu Aplikanta KSSIP oraz pokrywa koszty wyżywienia i posiłków podczas wszystkich dni zajęć oraz wspólnej kolacji dla uczestników w pierwszym dniu wydarzenia. Uczestnicy zobowiązani są jedynie do poniesienia kosztu transportu do Krakowa.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r. powinny:

 1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących (proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej) oraz
 2. przesłać załączony poniżej formularz aplikacyjny na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl. (formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego; WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M14/17).

Wymogi:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i wyższym. Bardzo prosimy o możliwie adekwatne określenie stopnia znajomości języka ze względu na potrzebę przyporządkowania uczestników do grup o różnym poziomie zaawansowania. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
 3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
 4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 5. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

Aby dokonać zapisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP należy:

 1. W celu zapisania się na listę oczekujących należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiP www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.
 2. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.
 3. W celu zapisania się na seminarium po zalogowaniu się na platformę w sekcji „Kategorie kursów” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia międzynarodowe 2017”, gdzie zostało zamieszczone poszczególne szkolenia.
 4. W celu rejestracji na seminarium należy zapisać się na listę oczekujących.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Data wytworzenia: 
2017-07-26 08:44
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2017-08-04 11:18
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki