Sprawy cywilne z elementem zagranicznym, 25-27 września 2017 r., Lublin, C11/B/17

Data szkolenia: 25-27 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego - wszystkie apelacje.

Wykładowcy

Sylwia Jastrzemska - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W ramach obowiązków służbowych sprawowała nadzór nad sprawami Oz, w tym także nad sprawami, w których ma zastosowanie prawo unijne. Autorka licznych artykułów na tematy związane z prawnymi aspektami integracji europejskiej. Prowadząca wykłady w zakresie stosowania rozporządzeń UE na konferencjach międzynarodowych.

Tematyka szkolenia

1. Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych z elementem transgranicznym – zagadnienia wstępne.

2. Cel i zakres zastosowania Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000.

3. Sposoby doręczania według Rozporządzenia 1393/2007.

4. Standardy ochrony praw podmiotowych według Rozporządzenia 1393/2007. Prawo odmowy przyjęcia dokumentu.Opłaty.

5. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.

6. Pozostałe konwencje dotyczące doręczeń poza terytorium UE.

7. Ustalanie tekstu prawa obcego. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 17, poz.164 ze zm.).

8. Umowy dwustronne zawarte pomiędzy Polską a państwami trzecimi dotyczące doręczeń.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

      merytorycznie: sędzia Paweł Zdanikowski

      tel: 81 440 87 27

mail. p.zdanikowski@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Eliza Danielewska

tel: 81 458 37 42

      mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2017-05-19 13:15
Data wytworzenia: 
2017-05-19 10:27
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2017-06-05 08:52
Autor zmiany: 
Eliza
Danielewska