Narada kierownictwa prokuratury z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

W dniu 29 listopada 2017 r. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w naradzie Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i kierownictwa Prokuratury Krajowej z prokuratorami regionalnymi oraz naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

W naradzie uczestniczyli również Komendant Główny Policji – nadinsp. Jarosław Szymczyk, Szef CBA - Ernest Bejda i Szef ABW – prof. Piotr Pogonowski.

Dyrektor Krajowej Szkoły w swoim wystąpieniu poruszyła m.in. zagadnienia dotyczące szkolenia ustawicznego prokuratorów, a także sprawowania patronatu przez prokuratorów nad aplikantami prokuratorskimi.

Narada była poświęcona ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2017 r. Omówiono na niej także bieżące problemy oraz zadania stojące przed prokuraturą.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-11-30 15:13
Data wytworzenia: 
2017-11-30 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-12-06 15:15
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński