Uroczyste zaprzysiężenie 86 asesorów

W dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości 86 absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odebrało od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry akty mianowania na stanowiska asesorów sądowych. W uroczystości udział wzięła Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska.
Minister Sprawiedliwości dokonuje mianowania na stanowisko asesora sądowego na czas nieokreślony. Wykaz mianowanych asesorów  trafi do Krajowej Rady Sądownictwa, która w ciągu miesiąca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego (sprzeciw będzie podlegał kontroli Sądu Najwyższego). Jeśli przebieg służby asesora nie będzie budził zastrzeżeń, jego kandydatura zostanie przez KRS przedstawiona Prezydentowi RP do powołania na stanowisko sędziego.  
Asesorzy sądowi będą pełnili w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem następujących czynności:

  • stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  • rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw,
  • rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W stanowiska asesorskie przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie przekształcana co roku część zwalnianych stanowisk sędziowskich. Na pozostałe stanowiska sędziowskie będą powoływani przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
wtorek, Grudzień 5, 2017
Data publikacji: 
2017-12-05 12:20
Data wytworzenia: 
2017-12-05 12:15
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma