Pierwszy Prezes Sądu Apelacyjnego w Bordeaux z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 30 listopada 2017 r.  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła Pierwszego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Bordeaux Dominiqu’a Ferriére, będącego jednocześnie wykładowcą Krajowej Szkoły Sędziowsko-Prokuratorskiej w Bordeaux (École Nationale de la Magistrature- ENM), a także Konsula Generalnego Francji w Krakowie Frédérica de Touchet.

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowała Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Adam Sęk, a także delegowani do Krajowej Szkoły prokuratorzy- Piotr Turek i Mateusz Martyniuk.

W spotkaniu uczestniczyło również 12 aplikantów, reprezentujących jako starostowie wszystkie grupy   VIII rocznika aplikacji ogólnej.

Rozmowy dotyczyły modelu szkolenia aplikantów w obu Szkołach, w tym zasad naboru aplikantów, przebiegu aplikacji, zasad organizacji praktyk oraz metod i form szkolenia aplikantów. Odrębne miejsce poświecono francuskiemu i polskiemu systemowi kształcenia ustawicznego sędziów, a także niezawisłości sędziowskiej oraz etyce służby sędziowskiej.

Na koniec spotkania gościom zaprezentowano bazę dydaktyczną Krajowej Szkoły.

Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska w Bordeaux (École Nationale de la Magistrature- ENM) istnieje od 1959 r. i jest najstarszą szkołą kształcącą kadry wymiaru sprawiedliwości w Europie. Główna siedziba szkoły znajduje się w Bordeaux, gdzie prowadzona jest aplikacja sędziowsko-prokuratorska. Fila szkoły w Paryżu odpowiedzialna jest za szkolenie ustawiczne oraz współpracę międzynarodową. ENM jest państwowym organem administracji  nadzorowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Szkołą kieruje Rada Administracyjna i Dyrektor.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
czwartek, Listopad 30, 2017
Data publikacji: 
2017-11-30 15:52
Data wytworzenia: 
2017-11-30 15:51
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-12-01 13:01
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk