Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego/referendarza/asystenta sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w Dziale Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, referendarzy, asystentów sędziego, zainteresowanych  delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce oraz spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art. 78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur.

Preferowane będą osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w szczególności z zakresu prawa cywilnego, umiejętnościami interpersonalnymi i pracy w grupie oraz łatwością nawiązywania kontaktów, jak również bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków obcych w szczególności języka francuskiego stanowić będzie dodatkowy atut kandydata.

Miejscem pełnienia czynności przez delegowanego będzie siedziba Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o delegowanie wraz z curriculum vitae w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: „Delegowanie do KSSiP – DWM OSUiWM”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane wnioski.

Szczegółowych informacji odnośnie zakresu obowiązków sędziego/ referendarza/ asystenta sędziego, który zostanie delegowany do Krajowej Szkoły udziela Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej - prokurator Rafał Nozdryn-Płotnicki (r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl), tel. (81) 440-87-15.

Data publikacji: 
2017-07-11 14:12
Data wytworzenia: 
2017-07-11 14:00
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-07-11 14:12
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk