Aplikacje

Informacje dla zainteresowanych

Wykładowcami Krajowej Szkoły mogą być sędziowie, prokuratorzy i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z określonej dziedziny, a także sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Zasady przyjmowania zgłoszeń, oceny oraz opiniowania kandydatów na wykładowców zostały określone w uchwale Rady Programowej nr 37/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Informacje ogólne

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi scentralizowane szkolenie wstępne kadr sądownictwa i prokuratury - aplikację ogólną oraz aplikacje specjalistyczne: sędziowską i prokuratorską. Ustawowe zadania w tym zakresie realizuje Ośrodek Szkolenia Wstępnego w Krakowie.