Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Nr 114/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego

 

 

Komunikat Nr 25/2017 z dnia 24 czerwca 2017 r.

 

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 25/2017  z dnia 24 czerwca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów.

Komunikat Nr 24/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 24/2017  z dnia 22 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

o zmianie zarządzenia nr 12/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przydziału miejsc, ustalenia wysokości opłat

Komunikat Nr 23/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 23/2017  z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Planowania Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego  i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

„Przewlekłość postępowania sądowego”- międzynarodowa konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

„Przewlekłość postępowania sądowego”- to tytuł międzynarodowej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Humianistycznospołecznego SWPS.
 
Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji, to:

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 108/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej

kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim

uzyskali równa liczbę punktów

Komunikat Nr 22/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 22/2017  z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia losowań kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej

kandydatów na stanowisko asesora sądowego, którzy na egzaminie sędziowskim

uzyskali równa liczbę punktów

Komunikat Nr 21/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 21/2017  z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie publikacji zmiany

ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,

„Prawo właściwe dla zobowiązań umownych”- seminarium współorganizowane przez Krajową Szkołę i EJTN

W dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Lublinie odbywało się seminarium pt. "Prawo właściwe dla zobowiązań umownych" zorganizowane przez Krajową Szkołę przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu Catalogue Plus.

W seminarium uczestniczyło 10 sędziów z Włoch, Rumunii, Bułgarii, Portugalii, Litwy, Niemiec oraz Hiszpanii, a także z Polski m.in. 39 sędziów sądów okręgowych i rejonowych  oraz 23 asystentów sędziów.
 

Strony