Aktualności

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych PAN uruchamia V edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Termin zapisów upływa w dniu 30 września 2014 roku.

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego lub prokuratora do pełnienia czynności administracyjnych w KSSiP

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisach odpowiednio : art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art.50 ust.1b ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku odpowiednio : sędziego lub prokuratora.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 31/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 30/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego - specjalisty z zakresu prawa cywilnego do pełnienia czynności w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

      Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Ogłoszenie w sprawie delegowania sędziego - specjalisty z zakresu prawa pracy do pełnienia czynności w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

      Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o KSSiP

        1 sierpnia 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa ta znosi ostatni etap aplikacji sędziowskiej, jakim był 18-miesięczny staż na stanowisku referendarza sądowego, a co za tym idzie skraca okres tej aplikacji z 48 do 30 miesięcy. Jednocześnie wprowadza obowiązek podjęcia w terminie 3 lat od zakończenia aplikacji sędziowskiej zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego bądź asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, dla osób, które w trakcie aplikacji pobierały stypendium, pod rygorem jego zwrotu. Osoby, które nie podejmą zatrudnienia we wskazanym terminie na żadnym z wymienionych stanowisk będą mogły zwolnić się z obowiązku zwrotu stypendium jedynie wówczas, gdy wykażą, że zatrudnienie takie usiłowały podjąć.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 28/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie powierzenia obowiązków głównego specjalisty w Dziale Funduszy Pomocowych Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Strony