Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DELEGOWANIA DO PEŁNIENIA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH W KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

   Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza „Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu analitycznego wspierającego pracę Działu Badań i Analiz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury”

Numer sprawy: BEF-V-261-2-31/2014

PROGRAM KONFERENCJI DLA WYKŁADOWCÓW OŚRODKA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DNIACH 1 – 3 PAŹDZIERNIKA 2014 R

TEMAT:
Metodyka efektywnego prowadzenia zajęć i doskonalenia kompetencji dydaktycznych wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury

DATA I MIEJSCE:
1-3 października 2014 r., siedziba KSSIP, Kraków, ul. Przy Rondzie 5

Baza noclegowa
Dom Aplikanta, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSZUKIWANIA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w ramach swojej działalności realizuje zadania nałożone na nią ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. 2012, poz. 1230, ze zm.). Do zadań tych należy między innymi prowadzenie szkolenia wstępnego przyszłych sędziów i prokuratorów w ramach aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. Szkolenia realizowane są na podstawie programów uchwalanych przez Radę Programową KSSiP.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 27/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2014 roku

Strony