Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSZUKIWANIA KANDYDATÓW NA WYKŁADOWCÓW KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w ramach swojej działalności realizuje zadania nałożone na nią ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. 2012, poz. 1230, ze zm.). Do zadań tych należy między innymi prowadzenie szkolenia wstępnego przyszłych sędziów i prokuratorów w ramach aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. Szkolenia realizowane są na podstawie programów uchwalanych przez Radę Programową KSSiP.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DELEGOWANIA DO PEŁNIENIA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH W KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

   Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza sędziów sądów powszechnych, zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w tej jednostce i spełniających wymogi, o jakich mowa w przepisie art.78 § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłaszania swoich kandydatur. W przypadku sędziów sądów rejonowych wymagany jest co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 27/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2014 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości

Nr 128 z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2014 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 26/2014 z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zakończenia pełnienia obowiązków Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 25/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika w Dziale Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie w sprawie delegowania prokuratora do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania realizowanych zadań, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury KSSiP informuje, że jest zainteresowana delegowaniem prokuratora z powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, do pełnienia czynności w Dziale Karnym Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej. Preferowane będą osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, znajomością problematyki związanej z organizacją szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz biegłą znajomością języka angielskiego.

Spotkanie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z Kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 17 czerwca 2014 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z kierownictwem Krajowej Szkoły.

Strony