Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w obrocie krajowym”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz ewentualnych zwrotów przesyłek w obrocie krajowym”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

 


oznaczenie postępowania: BD-V.2611.18.2019

Przetarg nieograniczony pn.„Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych) dla KSSiP, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych (art. spożywczych, w tym kawy, herbaty i wód mineralnych) dla KSSiP, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.17.2019

Przetarg nieograniczony pn.„"Sukcesywna dostawa papieru biurowego na potrzeby jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Warszawie, Lublinie i OS w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

"Sukcesywna dostawa papieru biurowego na potrzeby jednostek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Warszawie, Lublinie i OS w Dębem”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.14.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług restauracyjnych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie wraz z dzierżawą lokalu użytkowego i urządzeń w celu prowadzenia usług gastronomicznych”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.16.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r.przez OSUiWM w Lublinie w siedzibie sądów i prokuratur w Olsztynie, Rzeszowie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r.

przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur w Olsztynie, Rzeszowie”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.13.2019

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną /.../ 72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

"Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 72  edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.10.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją/.../72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

72 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie – 4 zadania częściowe

 

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.11.2019

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Zapytanie ofertowe pn Dzierżawa (najem) i serwis ochronnych mat wejściowych do budynków Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 zgodnie z potrzebami zamawiającego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania ofertowego pn:

Dzierżawa (najem) i serwis ochronnych mat wejściowych do budynków Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 zgodnie z potrzebami zamawiającego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.Świadczenie usług cateringowych na rzecz KSSiP w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez OSUiWM w Lublinie /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie szkoleń organizowanych w 2019 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie w siedzibach sądów i prokuratur

w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz w siedzibie OSU KSSiP w Lublinie”

 

Zmiana treści IWZ 24.01.2019 r.

Załącznik nr 1 do IWZ - formularz oferty AKTUALNY 24.01.2019 r.”

Wyjaśnienia i zmiana treści IWZ 28.01.2019 r

 

Nr postępowania BD-V.2611.2.2019

Strony