Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa lokalu kawiarni na bibliotekę i czytelnię KSSiP"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowę lokalu kawiarni na bibliotekę i czytelnię wraz z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej i klimatyzacji na dz. nr 446/4 i 446/8 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie oraz

Zamówienie na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem dział.szkoleniowej KSSiP na 2018 rok w terminie od 12.03 do 31.12.2018 r. w siedzibie OSUiWM KSSiP w Lublinie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

"Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych zgodnie z harmonogramem działalności szkoleniowej KSSiP na 2018 rok w terminie od 12 marca do 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.2.2018

Przetarg nieograniczony pn.„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Lublinie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Lublinie”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.37.2017

 

 

 

Przetarg nieograniczony pn.„Sukcesywne dostawy art. spożywczych (cz. 1 - pieczywo, cz. 2 ryby i przetwory rybne) na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywne dostawy art. spożywczych (cz. 1 - pieczywo, cz. 2 ryby i przetwory rybne) na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.3.2018

Strony