Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu

oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.4.2.2018

 

Przetarg nieograniczony pn."Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP"

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
"Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych"
 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.39.2018

Ogłoszenie o przetargu na "wynajem nieruchomości lokalowej użytkowej"

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 11 października 2018 r.

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na

"wynajem nieruchomości lokalowej użytkowej położonej w Lublinie przy ul.Krakowskie Przedmieście 62"

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

"Świadczenie usług audytu wewnętrznego  Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury"

 

oznaczenie postępowania: BD-I.2610.13.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.4.1.2018

Przetarg nieograniczony pn."Bieżące prace techniczne oraz zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń, w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków, na działce nr 446/14. obr. 5 Śródmieście"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Bieżące prace techniczne oraz zmiana aranżacji wybranych pomieszczeń,w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków, na działce nr 446/14. obr. 5 Śródmieście"

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.34.2018

Przetarg nieograniczony pn.„Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Remont pomieszczeń Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62,
budynek wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/506, na działce o nr ewidencyjnym 44/6”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.33.2018

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.„Podyplomowe Studia dla sądowych kuratorów zawodowych”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Podyplomowe Studia dla sądowych kuratorów zawodowych”.

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.32.2018

Zapytanie ofertowe na usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na   usługę informatyczną polegającą na digitalizacji wkładu merytorycznego z zakresu elementów metodyki prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw podatkowych, skierowanego do prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora, do formy modułów e-learning, w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

 

Nr postępowania: OSU-VI.2610.3.3.2018

Strony